Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 01. december 2015

Z našej fotogalérie

Oznamy

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Záložka do knihy spája slovenské školy:

Múdrosť ukrytá v knihách

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2015 pre stredné školy 4. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Múdrosť ukrytá v knihách.

štvrtok, 26. november 2015 22:37

Sestrička v akcii

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Už po druhýkrát sme sa zúčastnili vyhodnotenia stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja. V rámci vyhodnotenia súťaže časopisov sa uskutočnila aj analýza súťažných príspevkov, kde porotcovia poukázali na pozitíva aj negatíva.

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Vďaka grantovej podpore Európskej komisie v rámci programu Erasmus+ Výzva 2014 bolo umožnené už 28 žiakom v 3. a vo. 4. ročníku absolvovať dvojtýždňovú odbornú stáž v nemocniciach v Českej republike. Dňa 19.11.2015 sa v aule školy uskutočnil už 2. odborný seminár, v rámci ktorého účastníci 3. a 4. turnusu mobility slovom i obrazom prezentovali všetkým žiakom a pedagógom školy vedomosti, zručnosti i množstvo zážitkov získaných počas odborných stáží.

sobota, 21. november 2015 17:00

Svetový deň boja proti dekubitom

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

„Nie je väčšie poslanie, ako slúžiť svojim blížnym. Neexistuje väčší prínos, ako pomoc slabým. Neexistuje väčšie uspokojenie, než aby sme to urobili dobre.“ (Walter Reuther, zástanca práv, USA)

Po štvrtýkrát tohto roku si celý svet 19. novembra pripomína výzvu boja proti preležaninám v rámci medzinárodného dňa „Stop preležaninám“.

pondelok, 16. november 2015 11:33

Evička nám ochorela

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Základným cieľom projektu „Evička nám ochorela“ je jednoduchým spôsobom formovať zdravotné uvedomenie detí a ich vzťah k ochrane a podpore svojho zdravia a zdravia iných osôb.

štvrtok, 12. november 2015 22:14

Pocta Ľudovítovi Štúrovi

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

V závere októbra sa častejšie hovorilo o našom národovcovi Ľudovítovi Štúrovi. Aj my sme mu venovali pozornosť podujatiami na počesť Roku Ľudovíta Štúra a v súvislosti s 200. výročím jeho narodenia.

pondelok, 09. november 2015 14:39

Návšteva Domova dôchodcov

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Pri príležitosti októbra mesiaca úcty k starším, tak ako po minulé roky, aj tohto roku sme pripravili kultúrny program pre obyvateľov Domova dôchodcov na Mierovej ulici v Humennom.

Strana 1 z 33

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

Školský kalendár

Školský Internát

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill