Rozsvietenie jedličky

V deň Mikuláša sa uskutočnilo  Rozsvietenie jedličky v aule našej školy.  Tradične druháci pripravujú program pri tejto príležitosti.

V deň Mikuláša sa uskutočnilo  Rozsvietenie jedličky v aule našej školy.  Tradične druháci pripravujú program pri tejto príležitosti. Príbeh bol o malom dievčatku, ktoré vyhodil z domu jej otec na Štedrý večer . Dievčatko sa len tak túlalo po uliciach. Ľudia , ktorí okolo nej prechádzali sa pri nej nezastavili a nespýtali sa , či jej náhodou nie je zima alebo či náhodou nie je hladná .Prechádzali okolo nej nevšímavo.Sadla si na zem  a pri sebe mala tri zápalky , ktoré škrtala jednu za druhou, aby jej nebola zima . Až keď chytila tú poslednú zápalku ,vyslovila  želanie, že chce  vidieť krásny vianočný stromček zo zápalkami . A to sa jej aj splnilo . Nakoniec prišiel  k nej anjel a ona zomrela . Ale tento príbeh mal tú  výhodu , že  sa neskončil  podľa rozprávky ,  ale žiaci II.A triedy ho vylepšili a  príbeh mal šťastný koniec. Dievčatko nezomrelo, ale prišli k nej ľudia , ktorí jej dali  veľa darčekov.V závere tohto príbehu nám žiaci zaspievali pesničku, pri ktorej sa každý cítil ako by bol doma pri vianočnom stromčeku .  

Po celej aule sa rozozvučala melódia vianočnej piesne a v tom vystúpila pred publikum skupina  ZA II.B, ktorá predstavovala rodinu, ktorá sa rozpráva o Ježiškovom narodení v Betleheme. V ďalšom výstupe spolužiaci zahrali ako Mária s Jozefom hľadajú miesto na prenocovanie a ako po narodení Ježiška anjel oznamuje pastierom, že sa narodil náš spasiteľ.

V závere sa rozsvietila jedlička, žiaci si prevzali darčeky od rodičovskej rady- čokoládu a spoločnú fotografiu triedy.

Tak to vyzeralo v deň Mikuláša na  Strednej zdravotníckej škole v Humennom . Bol zaujímavý tým , že  sa tam odohrali dva príbehy , ktoré nám ukázali ako sa máme správať  nielen počas Vianoc.

 Späť  Tlač  Poslať mailom
Martina Balogová, ZA I.A Zuzana Kiriľáková, ZA II.B
 12.12.2012