Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 22. september 2014

Z našej fotogalérie

Oznamy

pondelok, 22. september 2014

Posledný deň

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Odborná exkurzia v Detskom kardiocentre vo FN Motol

sobota, 20. september 2014

Deň siedmy

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V dnešný víkendový deň sa menil náš učiteľsky dozor, a tak sme sa rozlúčili s pani Mgr.Chocholovou a privítali sme pani učiteľku PhDr. Baníkovú. V poobedňajších hodinách sme sa zúčastnili Dňa otvorených dverí nemocnice Třebíč.

sobota, 20. september 2014

Deň šiesty

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

V rámci dnešnej praxe na oddeleniach v Nemocnici Třebíč, sme sa zúčastnili odbornej exkurzie do centrálneho laboratória a detského a novorodeneckého oddelenia nemocnice Třebíč.

Drogová prevencia je jednou z výchovných priorít školy. Je zameraná na zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia.

piatok, 19. september 2014

Plán práce na šk. rok 2014/2015

Napísal(a)

Výchovou k ľudským právam chceme:

  • vštepovať žiakom vzájomnú úctu, rešpektovanie kultúrnych odlišností,
  • rešpektovať ľudskú dôstojnosť v prostredí školy,
  • rešpektovať rovnosť, pluralitu, spravodlivosť a hodnou každého jedinca
  • vychovávať k demokratickému cíteniu a občianstvu.
piatok, 19. september 2014

Jedenásty deň

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Palata - Domov pre zrakovo postihnutých

Tento deň sme začali exkurziou v domove pre zrakovo postihnutých. Nedávno tento domov oslavoval 120. výročie svojho založenia. Bol postavený v roku 1893 a dostavby nových pavilónov boli ukončené rokoch 2003 a 2008.

piatok, 19. september 2014

Deň piaty

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Na tento deň sme mali na základe harmonogramu veľmi bohatý program. Cestovali sme do neďalekého mestečka Náměšť nad Oslavou spolu s pani učiteľkou Sýkorovou. Absolvovali sme dve exkurzie do sociálnych zariadení.

štvrtok, 18. september 2014

Desiaty deň

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Exkurzia na spinálnej jednotke

Strana 1 z 19

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

Školský Internát

  • 1
  • 2
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill