Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
piatok, 31. október 2014

Z našej fotogalérie

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Pozývame všetkých rodičov a priateľov školy na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 27. novembra 2014 o 14.30 hod. v triedach podľa rozpisu.

pondelok, 27. október 2014

Jeseň života

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším.

nedeľa, 26. október 2014

Volali ste záchranku?

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Mnohí samozrejme by odpovedali kladne. Ale táto otázka je zároveň najnovším titulom knihy doc. MUDr. Viliama Dobiáša, PhD.  Tento človek viac ako 20 rokov zažil mnoho nezabudnuteľných chvíľ pri záchrane životov. A tak uzreli svetlo sveta príbehy smutné i veselé.

piatok, 24. október 2014

Halloween Day

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Halloween je považovaný  za pohanský sviatok. Je to deň pred sviatkomVšetkých svätých, ktorý má  pôvod v starom Keltskom národe, kde Kelti vyznávali tento deň zlých duchov a chceli si ich nakloniť na svoju stranu. Hovorili, že sa tým chcú zapáčiť zlu a zlým duchom, aby ich nechali na pokoji.

piatok, 24. október 2014

Evička nám ochorela

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Projekt „Evička nám ochorela“ prebieha v materských školách u detí vo veku 5-6 rokov. Cieľom projektu je jednoduchým spôsobom, primeraným veku ešte pred vstupom do základnej školy, formovať zdravotné uvedomenie detí k ochrane a podpore zdravia a zdravia iných osôb. Zvýšiť hravou formou úroveň poznatkov a praktických zručnosti detí v oblasti poskytovania prvej pomoci, rozvíjať pozitívny vzťah detí k otázkam zdravotnej výchovy z hľadiska zodpovednosti za svoje zdravie, predchádzať úrazom a ochoreniam detí.

utorok, 21. október 2014

Európsky deň rodičov a školy

Napísal(a)

RIADITEĽSTVO STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V HUMENNOM POZÝVA RODIČOV NA

Európsky deň rodičov a školy

27. novembra 2014 od 12.30 do 14.30 hod.

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Tutanchamon, kráľ z 18. dynastie Novej ríše patrí k najvýznamnejším panovníkom starovekej krajiny povodia Nílu. Objavenie hrobky H. Carterom v r. 1922 v Údolí kráľov znamenalo senzáciu pre celý svet. Objavy, ktoré tento slávny archeológ priniesol sú dodnes širokej verejnosti málo známe.

streda, 15. október 2014

MATURITA 2015

Napísal(a)

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov bola od 1. marca 2014 zrušená.
EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Strana 1 z 21

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

Školský kalendár

Školský Internát

  • 1
  • 2
  • 3

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill