vianoce

Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné

vianoce Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné

štvrtok, 08. december 2016

Virtuálna prehliadka

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

„ Každý človek má potenciál naučiť sa poskytnúť prvú pomoc a zachrániť život. Je to čin ľudskosti, ktorý ukazuje ochotu zachrániť život.“

Dňa 5.12. 2016 sa na našej škole uskutočnil 5. ročník súťaže Prvej pomoci pre 9.ročníky základných škôl.

streda, 07. december 2016 09:16

Skokan roka

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

V Prešove 30.11.2016 už po štvrtýkrát sa uskutočnilo vyhodnotenie krajskej súťaže stredoškolských časopisov v Knižnici P. O. Hviezdoslava. Od začiatku sa tejto súťaže zúčastňuje aj náš časopis Sestrička. Sme jediná stredná škola v meste, ktorá má svoj časopis. Sestrička v tomto roku získala ocenenie Skokan roka. Do súťaže bolo prihlásených 21 časopisov z 13 miest.

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Dňa 22. novembra 2016 sa uskutočnili školské kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku. Olympiád sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov, ktorí súťažili v kategórii 2D

piatok, 02. december 2016 07:42

MATURITA 2017

Napísal(a)

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Stretne sa minulosť s prítomnosťou. Minulosť oblečená v krinolíne a prítomnosť s mobilom v ruke. Je medzi nimi veľa odlišností, ale predsa ich niečo spája. Je to akási neviditeľná niť, ktorá sa zviditeľňuje v konaní dobra v prospech, tých ktorí nás potrebujú najviac – slabí, chorí...

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Imatrikulácia je slávnostné uvedenie do cechu študentského. Jej súčasťou je aj zloženie sľubu, ktorým sa žiaci zaväzujú dodržiavať nepísaný študentský štatút.

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Dňa 18.11.2016 sa na Strednej zdravotníckej škole uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorý trval od 8.00 – 12.00 hodiny. Tematicky bol zameraný na prezentáciu odborných predmetov, ktoré sa na našej škole vyučujú.

štvrtok, 01. december 2016 07:22

Imatrikulácia v ŠI

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Dňa 21.11.2016 sa uskutočnila Imatrikulácia žiakov 1. roč., ktorí bývajú v našom školskom internáte. Tentokrát Rada ŠI pripravila Imatrikuláciu v duchu súťaže 5 proti 5. Keďže prvákov máme v školskom internáte 12, tak v našom prípade 6 proti 6.

Strana 1 z 46

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Školský kalendár

Školský Internát

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill