Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 21. október 2014

Z našej fotogalérie

Oznamy

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Tutanchamon, kráľ z 18. dynastie Novej ríše patrí k najvýznamnejším panovníkom starovekej krajiny povodia Nílu. Objavenie hrobky H. Carterom v r. 1922 v Údolí kráľov znamenalo senzáciu pre celý svet. Objavy, ktoré tento slávny archeológ priniesol sú dodnes širokej verejnosti málo známe.

streda, 15. október 2014

MATURITA 2015

Napísal(a)

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov bola od 1. marca 2014 zrušená.
EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)

Problematika starostlivosti o ťažko a nevyliečiteľne chorých je stále aktuálnou spoločenskou témou. Táto skupina pacientov si vyžaduje tzv. paliatívnu starostlivosť čo je celková starostlivosť, ktorá zmierňuje bolesť a iné prejavy ochorenia, ktoré sú zdrojom nepohodlia pacienta.

pondelok, 06. október 2014

Záložky sú tu opäť

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)


Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa uskutoční 3. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy: Záložka do knihy spája slovenské školy.

streda, 01. október 2014

Čitateľská gramotnosť

Napísal(a)

Štúdia OECD PISA pod pojmom gramotnosť rozumie schopnosť žiaka:

streda, 01. október 2014

„Chráň svoje srdce“

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(10 hlasov)

Srdce je pre mnoho ľudí symbolom lásky a príjemných pocitov. Šťastný je ten, kto má vo svojej blízkosti ľudí so srdcom na pravom mieste, teda dobrých, láskavých, verných, šľachetných.

pondelok, 29. september 2014

Deň jedenásty

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Jedenásti deň sme navštívili dialyzačné stredisko, kde nás privítala sestra z oddelenia.

Strana 1 z 21

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

Školský kalendár

Školský Internát

  • 1
  • 2
  • 3

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill