Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 27. marec 2017

Virtuálna prehliadka

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o., poskytuje zdravotnú starostlivosť a sociálnu pomoc pacientom/klientom postihnutými psychickými chorobami a poruchami so špecializáciami psychiatria, detská psychiatria, klinická psychológia, rádiológia, fyziatria, liečebná rehabilitácia a klinická biochémia formou lôžkovej a ambulantnej starostlivosti, pracoviskom spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, stacionára, ambulancie centrálneho príjmu a ústavnej pohotovostnej služby.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

V rámci plánovaných odborných exkurzií žiaci tretieho ročníka našej školy navštívili Detský domov sv. Nikolaja v Medzilaborciach. Jeho vznik sa datuje do roku 1994. Zriaďovateľom je Prešovská pravoslávna eparchia. V tomto čase vznikla aj špeciálna materská škola. O desať rokov neskôr vzniklo samostatné oddelenie pre maloleté matky a Reedukačné centrum pre maloleté matky s deťmi.

V súlade s § 150 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. udeľujem žiakom Strednej zdravotníckej školy v Humennom riaditeľské voľno dňa 31. marca 2017.

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)


Naša prvá exkurzia sa týkala možno našej budúcej práce. Navštívili sme Centrum sociálnych služieb AMOS v Rokytove pri Humennom. Toto zariadenie vzniklo v roku 2009, ale prevádzka začala až v júni 2010.

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)

,,Človek nežije len z lásky, ktorú prijíma, ale viac z tej, ktorú daruje.´´ Matka Tereza

Hospic Matky Terezy je najstarším hospicom na Slovensku, ktorý dňa 1.7.2003 uviedla do prevádzky Arcidiecézna charita Košice. Poslaním hospicu je poskytovať komplexné služby chorým v terminálnom štádiu choroby.

piatok, 17. marec 2017 07:16

ZOAlympiáda 3. kolo

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)
Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)


1.marca 2017 nadobudla platnosť Vyhláška č. 28 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.321/2005 o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach. Legislatívna úprava priniesla, istý čas v odborných kruhoch prehodnocované a diskutované, navýšenie odborných kompetencii zdravotníckym asistentom.

Strana 1 z 49

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Školský kalendár

Školský Internát

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill