Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
nedeľa, 05. apríl 2020
nedeľa, 15 december 2019 21:16

Celoškolský odborný seminár

Napísal(a) Mgr. Nataša Sivulková
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Dňa 12.12.2019 sa v priestoroch auly školy uskutočnil celoškolský odborný seminár. Akcia bola zameraná na odovzdávanie odborných vedomostí, zručností a skúseností osemnástich žiakov,

ktorí sa v roku 2019 zúčastnili na odborných stážach na špecializovaných pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach v Českej republike. Stáže sa uskutočňujú s grantovou podporou programu Erasmus+ a sú jednou z možností individuálneho rastu žiaka.
Na seminári odznelo deväť príspevkov. Štyri z nich boli zamerané na odovzdanie komplexných informácií o priebehu mobilít v Ostrave, v Prahe, v Karlových Varoch a v Třebíči. Priniesli prehľadnú charakteristiku odborného i sprievodného programu štyroch turnusov. V ďalších piatich príspevkoch žiaci spracovali vybrané odborné témy. Viazali sa na dosiahnuté vzdelávacie výsledky žiakov.
Príspevok s názvom Krvné centrum Fakultnej nemocnice Ostrava priblížil činnosti a funkcie jedného z najväčších zariadení transfúzneho lekárstva/transfúznej služby v Českej republike. V prvej časti druhého príspevku odzneli komplexné informácie o starostlivosti o pacienta pred, počas a po kardioverzii. Je to lekársky výkon, ktorým sa liečia niektoré druhy arytmií na kardiologickom oddelení. V jeho druhej časti sme sa zoznámili s postupom kanylácie periférnych tepien u pacientov hospitalizovaných na pracoviskách intenzívnej starostlivosti. V treťom príspevku žiačky spracovali starostlivosť o pacientov po brušnej punkcii a o pacienta so zavedenou nazogastrickou sondou. Tému Lymfedém a možnosti starostlivosti o pacienta s poruchou drenáže lymfy spracovala žiačka, ktorá mala možnosť stážovať na dermatovenerologickej klinike v Prahe. Vo finále odborného seminára sa účastníci seminára mohli zoznámiť so skúsenosťami žiačky, ktoré získala počas praxe na chirurgickom oddelení Nemocnice Třebíč pri špeciálnej starostlivosti o pacienta po chirurgickej liečbe zlomeniny hrudného stavca.
Žiaci si predsavzali počas seminára u všetkých prítomných svojimi príspevkami vzbudiť pozornosť zaujímavými slovnými i obrazovými informáciami. Predpokladáme, že prezentované vedomosti a skúsenosti budú prínosom v zvyšovaní kvality vzdelávacieho procesu na škole a môžu ich v rámci vyučovania využívať všetci žiaci i učitelia školy.

Čítané 399 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.