Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
sobota, 23. september 2023
štvrtok, 16 január 2020 07:42

„Aj ty raz môžeš byť záchrancom“

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)

Projekt Strednej zdravotníckej školy Humenné „Aj ty raz môžeš byť záchrancom“, realizovaný v mesiacoch september – december 2019 bol zameraný na vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením v oblasti základnej prvej pomoci.

Na spoluprácu pri projekte sme oslovili vedenie Spojenej školy internátnej (SŠI) na Komenského ulici v Humennom. Žiaci Vanesa Rezanková, Tatiana Venglovičová, Lenka Duffalová (ZA III.) a Lenka Harakaľová, Ján Matiko (ZA IV.B) pod vedením Mgr. Švigárovej realizovali prednášky spojené s ukážkami prvej pomoci a nácvikom praktických a komunikačných zručností pri poskytovaní základnej prvej pomoci. Navštívili sme žiakov Špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) a Praktickej školy (PŠ) v Ptičí, žiakov 1. a 2. stupňa ŠZŠ na Třebíčskej ulici v Humennom a tiež Praktickú školu na Komenského 3 v Humennom. Zamerali sme sa na témy bezvedomie, odstránenie cudzieho telesa z dýchacích ciest, zástava srdca a dýchania, krvácajúce rany, tepelné poranenia a ich ošetrenie i na to, ako postupovať v prípade epileptického záchvatu. Okrem teórie (charakteristiky, príčin ich vzniku, prejavov, následkov vybraných stavov a preventívnych opatrení) tvorila podstatnú časť našich stretnutí prax. Pod vedením zdravotníckych asistentov si mali žiaci hosťujúcich tried možnosť precvičiť postupy základnej prvej pomoci, privolanie pomoci a naučiť sa jednoduchú a účelnú obväzovú techniku. Využili sme pritom základné zdravotnícke i improvizované pomôcky a modely, ale aj model detského trupu imitujúceho dusenie dieťaťa, ktorý bol zakúpený pre potreby projektu z dotácie mesta Humenné. To, že žiakov táto téma oslovila bolo badať na ich aktívnom záujme a snahe zapojiť sa do jednotlivých činností. Aj napriek zdravotným obmedzeniam a rôznej miere hendikepu sa s úlohami popasovali statočne, využívali už získané poznatky, nechýbala im snaha ani odvaha. Stretnutia, ktoré sa niesli v priateľskej atmosfére boli prínosom aj pre nás. Učili sme sa navzájom. Najväčšou odmenou pre nás bol úsmev, záujem detí a mladých ľudí a ich pozvanie na opätovné stretnutie.

Čítané 2502 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.