Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 20. september 2021
pondelok, 06 september 2021 20:52

Multiodborová JIP v zelenom...

Napísal(a) venovať. Antónia Kucanová, ZA IV.B
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Aj keď sa mi naša ružová uniforma, ktorú nosíme na prax páči, tu v Třebíči ju využívam málo, pretože v rámci projektu Erasmus pracujem na Multiodborovej JIP interných oborov, kde sa prezliekam do odevu, ktorý má každý zamestnanec JIP.


Náplňou práce na tomto oddelení je liečenie a ošetrovanie chorých s vnútornými chorobami, ktorí si vyžadujú nepretržitú intenzívnu starostlivosť, udržiavanie životných funkcií organizmu s liečbou a následným zlepšením zdravotného stavu, ktorý nebude vyžadovať nutnosť podpornej terapie. Intenzívna starostlivosť je nutná pri vážnych ochoreniach, pri ktorých je nutná intenzívna liečba a sledovanie zdravotného stavu alebo v prípade pooperačných stavov, pri ktorých intenzívna starostlivosť napomáha zotaveniu. JIP je súčasťou pavilónu U. Na oddelení sa nachádza osem presklených boxov. Šesť boxov patrí k internej JIP a dva boxy patria neurologickej JIP. Každá izba je vybavená elektricky polohovateľnou posteľou Linet, monitorom, ktorý zaznamenáva fyziologické funkcie a preväzovým stolíkom. V strede oddelenia sa nachádza centrála, kde sestry sledujú stav pacientov na monitoroch. Na oddelení sa nachádza aj prijímacia ambulancia na príjem pacienta na oddelenie, kde sa vykonávajú všetky základné vyšetrenia, ako sú napríklad odber venóznej krvi, odber moču a vyhotovuje sa EKG. Na tomto oddelení sú hospitalizovaní pacienti s metabolickým zlyhaním, kardiálnym zlyhaním, závažnými neurologickými diagnózami a dychovou nedostatočnosťou.
Ráno začínam odbermi krvi, ktoré sa následne odnesú do laboratória na vyšetrenie. Potom vykonávame hygienu pacienta, celkový kúpeľ na posteli. Po hygiene nasleduje príprava infúzii a aplikácia liekov do žíl. Všetci pacienti majú i.v. flexilu, teda kanylu a niektorým pacientom sa zavádza centrálny venózny katéter. Naučila som sa tiež merať tlak v CVK. Zaujímavý bol pre mňa tiež odber arteriálnej krvi. Po aplikácii liekov pacienti dostanú raňajky, poprípade sú nalačno, keď ich čaká nejaké špeciálne vyšetrenie, niektorých som kŕmila cez nosogastrickú sondu. Nasleduje vizita, na ktorej sa konzultuje zdravotný stav pacientov. Pred obedom pacienti absolvujú vyšetrenia, ktoré im odporučil lekár na vizite. Ošetrovala som pacientku s nefrostómiou a s ňou som absolvovala i urologické vyšetrenie a komplikovaný preväz septickej rany.
Každý deň sa naučím nové veci dôležité pre moje povolanie. Absolvovaním tejto stáže v nemocnici Třebíč sa mi naskytlo mnoho príležitosti si uvedomiť, akým zdravotníckym povolaniam sa chcem v budúcnosti 

Čítané 59 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.