Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 28. október 2021
pondelok, 27 september 2021 20:34

Šport zbližuje!

Napísal(a) Anna Galandová, ZA IV. B
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

V minulom školskom roku sme sa ako žiacka školská rada našej školy zapojili do grantovej výzvy #zlepšimeto 2021, ktorá bola organizovaná RMPK v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, ktorej cieľom bolo zlepšenie života mladých ľudí na stredných školách v Prešovskom kraji prostredníctvom školských ŽSR a získali sme finančný príspevok na realizáciu nášho športového dňa.

V našej žiadosti sme predstavili projekt, ktorý nesie názov „Šport zbližuje!“. Cieľom tohto projektu bolo zlepšiť a zvýšiť pohyb študentov, tiež zvýšiť záujem o pohybové aktivity u mladých ľudí výučbou telesnej výchovy na škole za pomoci nových športových pomôcok, ktoré prispejú k rozšíreniu výučbového plánu a k väčším možnostiam pohybu a kontaktu s vyučujúcimi. Zlepšiť komunikáciu a súdržnosť mladých na základe spoločných aktivít, ktorých výsledkom malo byť zlepšenie ich sociálnych vzťahov, ako aj teambuilding pre prvé ročníky. V rámci vyplnenia dotazníka o zistení úspešnosti naplnenia cieľov projektu hlasovalo viac ako 65% študentov za ich naplnenie.

Keďže plány realizácie tohto športového dňa nám opäť skomplikovali epidemiologické opatrenia, museli sme tento športový deň absolvovať počas hodín telesnej výchovy, kde pre všetkých študentov boli pripravené 4 aktivity, pri ktorých sme využili všetky zakúpené športové pomôcky. Na nových gymnastických podložkách si naši žiaci mohli vyskúšať ich vytrvalosť v športovej aktivite – PLANK. V tejto disciplíne žiaci dosahovali famózne výsledky : Cárová Eva ZA IV.B – 08:00 min., Kotus Filip PSI.B – 7:26 min., Eduard Alexander Becz 7:06min.
Ďalej točenie HULA-HUP okolo pásu alebo krku. Tu dosiahli najlepšie výsledky žiačky ZA IV.B triedy: Chovancová Andrea – 1:35 min., Krivjanská Anastázia – 46 s., Ričalková Sára – 35 s.. V disciplíne SKÁKANIE CEZ ŠVIHADLO, ktoré prebiehalo za pomoci stopiek - 30 sekúnd dosiahli najväčší úspech študenti: Meždejová Aneta PS II.B – 81 skokov, Kondrátová Diana ZA IV.B – 78 skokov a Cárová Eva ZA IV.B – 75 skokov. Ako poslednou disciplínou pre žiakov boli KĽUKY, ktoré boli vykonávane za netypických podmienok a to s nohami na fit loptách. V tejto náročnej disciplíne dosiahli najlepšie výsledky žiaci: Kokorďák Jakub ZA IV.B – 81 kľukov, Eduard Alexander Becz ZA IV.A – 63 kľukov a Tokár Jozef ZA IV.B – 62 kľukov.
S veľkou vďakou ďakujeme za spoluprácu na tomto športovom dni, našej koordinátorke ŽSR – Slávke Kráľovej, pánovi učiteľovi Leškovi pri plnení disciplín a dozore pri ich plnení, tiež všetkým žiakom, ktorí sa tohto projektu zúčastnili a v neposlednom rade RMPK a PSK, za vybratie nášho projektu a poskytnutie finančných prostriedkov.

Čítané 176 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.