Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
sobota, 23. september 2023
štvrtok, 15 september 2022 00:09

Odborné exkurzie nielen v Třebíči

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Počas našej odbornej praxe sme absolvovali niekoľko exkurzií. Prvú exkurziu sme absolvovali na centrálnych operačných sálach.

Tieto operačné sály boli kompletne zrekonštruované a novootvorené v roku 2022. Je to 8 nových operačných sál, z toho jedna je oddelená, pretože tam chodia pacienti zvonku na malé zákroky. Pre celý operačný tím je prvoradé zdravie pacienta a jeho komfort. Sály sú vybavené najnovším vybavením, ktoré zlepšuje pohodlie pacienta. Vykonávajú sa tu operácie klasické, laparoskopické a endoskopické z odborov chirurgie, ortopédie, urológie, gynekológie a ORL. Na pár minút nám bolo umožnené sledovanie laparoskopickej operácie hernie (slabinovej prietrže), pri ktorej bola do brušnej steny vložená špeciálna sieťka. Súčasťou operačných sál je aj dospávacia izba, v ktorej sú pacienti pod dohľadom lekárov a sestier niekoľko hodín po operačnom zákroku. Na izbe sa nenachádzajú lôžka pre pacientov, pretože pacienti sú tam dovážaní na lôžku zo svojho oddelenia, ktoré po transporte pacienta na operáciu ostáva pred operačnými sálami.

Súčasťou sál je aj centrálna sterilizácia, do ktorej sme mali možnosť nahliadnuť. Chirurgické nástroje sú z operačnej sály na centrálnu strrilizáciu prevážané septickým výťahom. Pred samotnou sterilizáciou nástroje musia prejsť mechanickou očistou a dezinfekciou. Následné sú balené do špeciálnych obalov, v ktorých sú sterilné po dobu 3 mesiacov, jednotlivo alebo v setoch podľa zákrokov. Centrálna sterilizácia je využívaná aj ostatnými oddeleniami nemocnice a súkromnými subjektami.

Ďalšie naše kroky smerovali na hemodialýzu, ktorá je súčasťou interného oddelenia. Je to taktiež zrekonštruované oddelenie s 13 modernými lôžkami. Dialýza odstraňuje z organizmu splodiny látkovej premeny a vodu, udržuje v krvi bezpečnú hladinu chemických látok, ako sú draslík, sodík a chloridy, pomáha riadiť krvný tlak. Vysoké množstvo draslíka môže veľmi rýchlo usmrtiť človeka, pretože spôsobuje zástavu srdca, čo je častá komplikácia u ľudí so zlyhávajúcou funkciou obličiek. Hemodialýza poskytuje modernými metódami a prístrojmi náhradnú funkciu obličiek. Oddelenie funguje 7 dní v týždni, a to od 6 hodiny rána do 3 hodiny rána nasledujúceho dňa v trojzmennej prevádzke. Oddelenie je vybavené osemnástimi dialyzačnými monitormi. Pacienti si počas dialýzy môžu pochutnať na vlastnom obede, vode, káve či čaju a sledovať televíziu. Počas liečby majú pacienti určené množstvo tekutín, ktoré môžu prijať. Je u nich potrebné sledovanie suchej váhy, to je váhy, akú má mať pacient od jedného cyklu ku druhému. Ak nie sú disciplinovaní a nedodržiavajú liečebný režim a priberú viac ako odporúča lekár na základe výpočtov, komplikuje sa celý dialyzačný cyklus a trvá samozrejme dlhšie. Dialyzačný cyklus u každého pacienta sa vykonáva priemerne trikrát do týždňa. Oddelenie disponuje aj jednou izolačnou izbou.

Posledná odborná exkurzia sa týkala Anatomického ústavu v Brne. Je súčasťou Lekárskej fakulty na Masarykovej univerzite v Brne. Zakladateľom Anatomického ústavu bol profesor MUDr. Otomar Völker. Tento ústav po druhej svetovej vojne prakticky zanikol. O jeho opätovné vybudovanie a rozvoj sa zaslúžil profesor MUDR. Karel Žlábek. Základom múzea sa stali pôvodne nepoškodené preparáty profesora Völkera. V súčasnej dobe je v múzeu viac ako 600 exponátov, ktoré slúžia k výuke študentov medicíny a odborníkov z klinickej praxe. Taktiež študenti stredných škôl ako my majú možnosť v rámci organizovanej exkurzie navštíviť toto múzeum. Pri oslavách 90. výročia narodenia zakladateľa múzea bolo na jeho počesť pomenované ako Anatomické múzeum profesora Karla Žlábka. Nás okrem detailných exponátov všetkých systémov ľudského tela zaujali ešte aj vypreparované tela novorodencov s rôznymi vrodenými chybami.
Posledná exkurzia našej stáže nám pripomenula, že všetko sa raz končí a nás čaká zajtra posledný deň praxe a rozlúčka s personálom oddelenia, ktorý po celé tri týždne nám bol nápomocný, vždy ochotný pomôcť a poradiť.

Čítané 694 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.