Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 27. február 2024
piatok, 10 február 2023 13:24

Odborná exkurzia - Oddelenie centrálnej sterilizácie Nemocnice A. Leňa, n.o. Humenné

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Žiaci 1. ročníka sa v rámci vyučovania predmetu ošetrovateľské techniky venovali problematike starostlivosti o pomôcky používané v zdravotníckom zariadení.

Dekontaminácia pomôcok a metódy dezinfekcie a sterilizácie sú rozsiahlou tematikou, ktorú potrebuje zvládnuť každý zdravotnícky pracovník, pretože sú významnou súčasťou úspešnej a efektívnej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a prevencie nozokomiálnych nákaz. Teoretické vedomosti a praktické zručnosti postupne získavame na teoretickom i praktickom vyučovaní. Žiaci prvých ročníkov, ktorí prax ešte neabsolvujú si vedomosti rozšírili priamo na pracovisku Centrálnej sterilizácie Nemocnice A. Leňa, n.o., ktorého odborná činnosť spočíva v predsterilizačnej príprave a sterilizácii zdravotníckych pomôcok.
Poďakovanie patrí vedúcej sestre Ing. A. Petrovkovej, ktorá nás sprevádzala a oboznámila s náplňou činnosti, priestorovým, materiálnym, technickým vybavením a personálnym zabezpečením pracoviska.

 

Čítané 675 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill