Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 29. november 2023
streda, 01 marec 2023 21:55

Chceme byť múdrejší

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Zmudri je inovatívny program výučby, ktorý na našej škole využívame už štvrtý rok. Najprv to bolo na hodine slovenského jazyka, neskôr na hodine občianskej náuky.

V tomto polroku boli do programu zmudri zapojení žiaci 1.B triedy. Spôsob tejto výuky im vyhovoval. Ak chceme, aby inovatívny spôsob výuky zvládli žiaci, musí najprv tento spôsob zvládnuť učiteľ, ktorý im to sprostredkuje.

Naučili sme sa pracovať s videom ako učebnou pomôckou, metodikami - bádateľskou metódou alebo konceptom „obrátenej triedy”, kedy sa s videom na hodine pracuje po pozretí doma.
Prínosom je aj to, že učiteľ môže využiť kedykoľvek podporný tím . Prvý polrok máme úspešne za sebou. Bol to intenzívny polrok, kde všetci žiaci zvládli metodiku kurzu. V septembri bol vyhodnotený vstupný postojový dotazník a v januári absolvovali výstupný.
Na záver kurzu po absolvovaní jedného cyklu vzdelávania žiaci obdržali diplomy. V druhom polroku budeme pokračovať podľa plánu ďalej a v závere roka absolvujeme hodinu s projektovou manažérkou.
Som rada, že do tohto projektu sa zapojili aj RNDr. A. Mačošková s triedou 1. A tiež v predmete OBN.
Prinášame aj názory žiakov:
Táto forma vyučovania mi vyhovuje, páči sa mi, pretože videá sú spravené vtipným spôsobom a učivo vysvetlené veľmi jednoducho. Pochopili to aj študenti, ktorým sa nechce učiť z poznámok v zošite. Je to správne využitie digitálnej techniky.
Pomocou týchto videí na občianskej náuke chápem viac politike ako doteraz. (J.K.)
Témy boli vhodne a úsporne vysvetlené, čiže to šetrilo čas strávený nad prípravou. Nové pojmy sa dali veľmi ľahko zapamätať. (K.V.)
Videá pomáhajú mladým ľuďom chápať aktuálne dianie na Slovensku, zlepšujú kritické myslenie a schopnosti žiakov, chcú aby sa z mladej generácie stali slušní občania, tvoria moderný, zaujímavý študijný obsah učenia. (T.I.)

Čítané 387 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill