Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 27. marec 2023
štvrtok, 09 marec 2023 11:20

Priprav sa na štart svojej kariéry

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Zaujímam sa o budúcnosť, pretože v nej hodlám stráviť zvyšok života.
Charles Spencer Chaplin
Kariérové sprevádzanie na školách predstavuje súhrn aktivít, ktoré vedú k rozvoju kompetencií žiaka. Cieľom je zvýšenie ich sebapoznania, informovanosti o svete práce a zosúladenie profesijného rozhodovania, profesionálnych želaní žiakov s potrebami trhu práce.

Tempo vývoja a dynamika zmien vo svete práce sa dnes neustále zvyšuje. Naša škola tento rok začala spoluprácu s ÚPSVaR v Humennom v komplexnom programe kariérového poradenstva PRIPRAV SA NA ŠTART SVOJEJ KARIÉRY, ktorý predstavuje sériu aktivít, ktoré majú ambíciu žiakovi interaktívnou formou poskytnúť aktívnu skúsenosť. Je kombináciou skupinových a individuálnych intervencií. Pozostáva z 8 stretnutí. V každom ročníku po 2 stretnutia.
Štruktúra programu:
1.ročník : Poznaj seba samého
2.ročník: Schopnosť komunikácie, Networking
3. ročník: Poznaj svet práce
4. ročník: Riadenie vlastnej kariéry

Čítané 85 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.