Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 30. máj 2024
štvrtok, 16 marec 2023 11:25

Odborná exkurzia v Domove sociálnych služieb Lidwina Strážske

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Dňa 14.3.2023 sa žiaci PS 3.A a PS 3.B spoločne s pedagogickým dozorom v zložení PhDr. Alexandry Bochovej, RNDr. Adriany Mačoškovej a Mgr. Martiny Střelákovej zúčastnili odbornej exkurzie v Domove sociálnych služieb Lidwina v Strážskom.

Prvý krát tohto školského sme stretli tvárou v tvár výcviku odbornej praxe, kde sme mali možnosť zúročiť nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti zo štúdia na našej škole. Za vyše ako pol roka sme si rozšírili svoje znalosti a uplatnili ich počas praxe prevažne v nemocničnom prostredí. No dnes sme mali možnosť stretnúť sa s využitím ošetrovateľskej starostlivosti v kombinácii s poskytovaním sociálnych služieb v DSS Lidwina. Toto sociálne zariadenie už vyše ako 50 rokov poskytuje zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitačné a sociálne služby pre prijímateľov sociálnych služieb s telesným a mentálnym postihnutím.
Mali sme možnosť oboznámiť sa s personálnym, materiálnym a priestorovým vybavením zariadenia, nahliadnuť do chodu tohto pracoviska či navštíviť ich tvorivé dielne a zakúpiť si výrobky, čím sme mali možnosť finančne podporiť toto zariadenie. Mali sme možnosť sledovať priebeh rehabilitačným služieb, kde sme sa dozvedeli o možnostiach využitia parafínových zábalov či vodných kúpeľov, ktoré zariadenie využíva. Klienti v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi si pre nás pripravili krátky hudobný program „Na skle maľované“, kde sme sa všetci spoločne zabavili a ukončili tak našu odbornú exkurziu v DSS Lidwina.
Životné príbehy našich rovesníkov a ich zdravotné znevýhodnenie, ktorí vyrastajú v tomto zariadení dohnalo mnohých k slzám. Dnešná exkurzia nám nielen rozšírila naše znalosti o poskytovaní ošetrovateľských služieb ale ponúkla nám i možnosť bližšie si uvedomiť ako je dôležité zdravie a vážiť si maličkosti, ktoré nám ponúka náš každodenný život.

Čítané 686 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill