Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 13. jún 2024
nedeľa, 18 jún 2023 23:09

Vitajte na neurológii a U Apolináře !

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Moje meno je Vanessa a svoju trojtýždňovú prax vo Fakultnej nemocnici Bulovka absolvujem na neurologickom oddelení vďaka grantovému programu Erasmus+.

Neurologické oddelenie sa nachádza na štvrtom poschodí a má k dispozícii dvadsať lôžok akútnej starostlivosti a štyri lôžka JIS. V súčasnej dobe sa na oddelení nenachádzajú lôžka s nadštandardným vybavením.
Prvý deň som sa zoznámila s priestorovým a materiálnym vybavením oddelenia. Počas nasledujúcich dní som sa začlenila do kolektívu a zistila chod oddelenia. Na tomto oddelení poskytujeme starostlivosť pacientom s ochorením centrálneho a periférneho nervového systému, ako aj pred a pooperačnú starostlivosť. Najčastejšie sa tu môžeme stretnúť s náhlou cievnou mozgovou príhodou, Parkinsonovou chorobou, epilepsiou a mnohými ďalšími ochoreniami nervovej sústavy. Stretávam sa s rôznymi zákrokmi, ktoré sledujem alebo pri nich asistujem, ako napríklad: zavádzanie permanentného močového katétra, nasogastrickej sondy, PEG sondy, i.v. kanyly alebo zavádzanie centrálneho venózneho katétra. Mojou ošetrovateľskou náplňou je vykonávať odber venóznej krvi, odber kapilárnej krvi na glykemický profil, meranie fyziologických funkcií, príprava lôžok pre novoprijatých pacientov, zhotovovanie EKG, podávanie liekov per os v spolupráci so sestrou, riedenie a nasávanie liekov v spolupráci so sestrou, príprava infúzií v spolupráci so sestrou a mnohé ďalšie výkony.
Som veľmi vďačná za túto príležitosť zúčastniť sa odbornej stáže v programe Erasmus+, ktorá mi už teraz dala veľmi veľa nielen po odbornej stránke.

Dňa 15.06.2023 sme absolvovali exkurziu v nemocnici U Apolináře. Nemocnica je v prevádzke už od roku 1875 a architektom a staviteľom tejto nemocnice bol Josef Hlávka, neskôr najväčší český mecenáš kultúry, vedy a vzdelávania.
V historickom plášti Hlávkovej budovy sú dnes umiestnené moderné pôrodnícke, neonatologické a gynekologické pracoviská, ktoré zodpovedajú najvyššej európskej úrovni. Cieľom práce neonatologického oddelenia, ktoré sme mali možnosť si osobne prehliadnuť, je poskytovať vysoko odbornú a najlepšiu možnú starostlivosť o novorodenca, matku a ich blízkych. Perinatologické centrum poskytuje starostlivosť najmä ženám s rizikom predčasného pôrodu, predovšetkým pred 32. týždňom tehotenstva. Pracujú tu tímy lekárov, pôrodných asistentiek a zdravotných sestier, ktoré poskytujú starostlivosť tehotným ženám  trpiacim cukrovkou, závažnými chorobami srdca, poruchami krvnej zrážanlivosti, nešpecifickými zápalmi čriev (napr. Crohnova choroba alebo colitis ulcerosa), ďalej myasténiou a reumatoidnými chorobami. V spolupráci s IKEM Praha tu prebieha významná medziodborová starostlivosť o tehotné ženy po transplantácii orgánov. V Perinatologickom centre ďalej diagnostikujú a liečia niektoré choroby detí ešte pred ich narodením, teda vnútromaternicovo. Posledné oddelenie, ktoré sme mali možnosť navštíviť bolo Gynekologické oddelenie, ktoré sa zameriava na diagnostiku a liečbu zhubných nádorov reprodukčného systému a prsníkov, liečbu inkontinencie moču a rekonštrukciu panvového dna.  Klinika U Apolináře získala v roku 2005 ako prvá v Európe certifikát Európskej odbornej spoločnosti pre gynekológiu a pôrodníctvo. Gynekologicko-porodnická klinika je zároveň výučbovým centrom 1. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej (LF UK) a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe (VFN). 

Čaká nás rušný cestovný víkend. Plánujeme navštíviť najkrajšie kúpeľné mesto v Čechách a užiť si Pražské Benátky.  

 

Čítané 562 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill