Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 15. júl 2020
štvrtok, 30 marec 2017 07:10

Návšteva Vihorlatského múzea v Humennom

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(18 hlasov)

Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 na konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody.

Svetový deň vody sa oslavuje od roku 1993 v súlade s odporúčeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám, ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody na úrovni svojho štátu.

Svetový deň vody sa každoročne stáva príležitosťou pripomenúť si mimoriadnu dôležitosť vody pre človeka, rozvoj ľudskej spoločnosti a zachovanie životného prostredia. Oslava Dňa vody má každý rok iné tematické zameranie. Rok 2017 je tematicky zameraný na odpadovú vodu.

Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom pre žiakov základných a stredných škôl program so zameraním na problematiku využívania a ochrany vodných zdrojov. Cieľom podujatia bolo zvýšiť povedomie mládeže o význame a nenahraditeľnosti vody pre človeka i prírodu.

Žiaci ZA II.A (27. marca) a žiaci ZA II.B (28. marca) sa pod vedením RNDr. Adriany Mačoškovej zúčastnili na podujatí Voda je život. Privítala nás pracovníčka Vihorlatského múzea v Humennom RNDr. Zuzana Andrejčáková. Po krátkej prednáške o vode, jej vlastnostiach a význame sme si pozreli dokumentárny film Voda je život. Dokument bol rozdelený do viacerých častí a pokrýval širokú problematiku vody. Výpovede odborníkov boli kombinované s výpoveďami laikov, ktorí pri svojej každodennej práci prichádzajú do kontaktu s vodou v jej rôznych podobách a skupenstvách. Vo filme nás zaujali zábery zo zaujímavých lokalít, ktoré sú neprístupné pre bežného človeka. Po skončení filmu sa žiaci rozdelili do skupín. V niekoľkých aktivitách mali žiaci vymyslieť básničky (tzv. päťlístok), správne zoradiť obrázky, priradiť najzávažnejšie ekologické problémy na správne miesto na mape sveta a pod. Všetky úlohy nejakým spôsobom súviseli s vodou. Na záver environmentálneho podujatia sme navštívili i prírodovednú expozíciu múzea. Páčili sa nám nielen vystavené exponáty živočíchov, ale i nádherné fotografie.

Čítané 2023 krát
Viac z tejto kategórie: « Za krásu slova 2017 Buďme ľudia!!! »

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.