Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 24. február 2020
streda, 24 máj 2017 08:46

Návšteva Hvezdárne a planetária v Prešove

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(16 hlasov)

Dňa 18. mája 2017 sa 30 žiakov 1. a 2. roč. pod vedením RNDr. A. Mačoškovej a PhDr. D. Galajdovej zúčastnilo exkurzie do Hvezdárne a planetária v Prešove.

Hvezdáreň a planetárium v Prešove je špecializované kultúrno-osvetové zariadenie, ktorého cieľom je šírenie poznatkov astronómie a príbuzných vied medzi širokou verejnosťou. Korene astronómie v Prešove siahajú až do 16. storočia. Prvý doklad o mestskej hvezdárni v Prešove je z r. 1661. V r. 1948 bola v budove vodárenskej veže otvorená prvá ľudová hvezdáreň na Slovensku a v r. 1984 bolo pri hvezdárni otvorené planetárium. V súčasnosti si návštevníci hvezdárne a planetária môžu vybrať programy v 5 kategóriách. Naša návšteva Hvezdárne a planetária v Prešove pozostávala z dvoch častí. Prvú časť sme absolvovali v prednáškovej miestnosti. Film pod názvom V tieni Zeme sa zaoberal zatmením Mesiaca. V úvode nám bolo jednoduchou formou vysvetlené zatmenie Mesiaca, jeho fázy a priebeh. Ďalej nasledovala galéria fotografií s textovým popisom skutočného priebehu zatmenia Mesiaca. Tento jav bol objasnený podrobnejšie formou otázok a odpovedí. Program sa skončil zrýchleným videozáznamom priebehu úplného zatmenia Mesiaca.

Po skončení filmu sme sa presunuli do planetária. Nasledovala prezentácia náučného programu Vesmír je náš svet pod umelou hviezdnou oblohou. Podstatou planetária je prístroj-projektor planetária, ktorý umožňuje ukázať oblohu tak, ako vyzerá v ľubovoľnej zemepisnej šírke a v ľubovoľnom čase. Usadili sme sa v pohodlných kreslách a ocitli sa v náručí hviezdnej oblohy. Odborný pracovník hvezdárne nám najskôr popísal prístroj a nasledovala ukážka nočnej oblohy. Spoločne sme hľadali najznámejšie súhvezdia, vypočuli si pritom niekoľko antických mýtických príbehov. Zaujímavá bola ukážka oblohy pozorovateľnej zo severného pólu, z rovníka a z južného pólu. Názorne nám boli vysvetlené: striedanie dňa a noci, výška Slnka napoludnie v priebehu striedajúcich sa ročných období, príčina vzniku fáz Mesiaca a jeho rotácia. V závere programu sme pozorovali zdanlivý pohyb najjasnejších planét po oblohe.

Exkurzia do Hvezdárne a planetária v Prešove bola zaujímavá a poučná. Obohatili a prehĺbili sme svoje vedomosti a poznatky týkajúce sa vesmíru. Plní príjemných zážitkov sme nasadli do autobusu a vrátili sa do Humenného.

RNDr. Adriana Mačošková, PhDr. Denisa Galajdová

Čítané 1979 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.