Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
piatok, 23. október 2020
utorok, 11 júl 2017 21:22

Vyhodnotenie súvislej odbornej praxe v šk.r. 2016/2017

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Súvislá odborná prax (SOP) patrí k povinnej súčasti vzdelávacieho programu u žiakov v študijnom odbore zdravotnícky asistent v závere 3. ročníka. Počas štyroch týždňov si žiaci upevňujú vedomosti, zručnosti a kompetencie zdravotníckeho asistenta v prirodzených podmienkach na pracoviskách zmluvných zdravotníckych zariadení.


Žiaci pracovali na oddeleniach Nemocnice A. Leňa, a.s. v Humennom, na štandardných ošetrovacích jednotkách i na jednotkách intenzívnej starostlivosti, v Dome ošetrovateľskej starostlivosti na Lipovej ulici v Humennom, tento školský rok prvýkrát aj na internom a chirurgickom oddelení Nemocnice Snina, s.r.o. V rámci súvislej odbornej praxe šesť žiakov absolvovalo dva týždne zahraničnú odbornú stáž na oddeleniach Mestskej nemocnice Ostrava.
Žiaci v denných i odpoludňajších zmenách pod dohľadom sestier i učiteliek odbornej praxe, napriek tomu samostatnejšie, uplatňovali získané zručnosti a vedomosti pri výkonoch ošetrovateľskej starostlivosti o zverených pacientov. Realizovali starostlivosť o bio-psycho-sociálne potreby pacientov, napríklad v oblasti hygieny, výživy, pohybu, bezpečnosti, komfortu atď., merali fyziologické funkcie, uskutočňovali odbery biologického materiálu, aplikáciu injekcií, spolupracovali pri preväzoch, pri aplikácii infúzii, pri aplikácii liekov cez ústa a do telových dutín, pri príprave pacienta na vyšetrenia a operácie, atď. Stali sa členmi tímu zdravotníckych pracovníkov a oddelenia zaplavili mladí ľudia v našich ružových uniformách. Vybrané štyri žiačky sa na pracoviskách v sninskej nemocnici zoznámili so špecifikami starostlivosti o pacientov v inom zdravotníckom zariadení, mali možnosť pri niektorých výkonoch využívať iné skupiny pomôcok.
V rámci schváleného projektu v programe Erasmus+ šiesti žiaci počas dvoch týždňov denne okolo seba počuli spriatelenú češtinu v Mestskej nemocnici v Ostrave. Prvý deň prechádzali neznámymi chodbami, zoznamovali sa so sestrami i lekármi na úplne nových pracoviskách. Všetci boli odhodlaní popasovať sa s neznámym a nabrať čo najviac skúsenosti. Nemohli sa nechať spútať strachom a neistotou. Veľmi rýchlo sa adaptovali na nové pracovné prostredie a začlenili sa do pracovného tímu. Od prvého dňa sa naplno pustili do práce a určite sa im podarilo naplniť zámery naučiť sa veľa nového. Žiaci po jednom pracovali na internom, chirurgickom, ortopedickom, urologickom, neurologickom i neurochirurgickom oddelení. Poskytovali ošetrovateľskú starostlivosť, v spolupráci so sestrami a s lekármi realizovali široké spektrum výkonov súvisiacich s plnením diagnostického a liečebného plánu u pacientov s rôznymi ochoreniami. Museli zvládnuť pracovné postupy s inými súbormi pomôcok, naučiť sa ovládať technické zariadenia. Okrem výkonov, ktoré realizovali ich spolužiaci v humenskej nemocnici, boli prítomní pri viacerých špeciálnych odborných postupoch, napr. pri operačných zákrokoch, pri intenzívnej starostlivosti o pacientov v závažných stavoch, pri vyšetreniach srdca, mozgu a miechy, tráviacich orgánov, orgánov vylučovacej sústavy. Počas stáže žiaci získali nové vedomosti z oblasti moderných postupov rádiologickej liečby nádorových ochorení. Okrem iného aj pomocou, v celej Európe jedinečného, zariadenia nazývaného CyberKnife. Pacienti ho nazývajú biely slon, nôž so Star Wars i príznačne ničiteľ nádorov. To všetko preto, lebo ak majú to šťastie, že ich nádorové ložisko má najviac 5 cm, odchádzajú po aplikácii liečby zdraví! Pre žiakov boli zaujímavé aj nové vedomosti o možnostiach starostlivosti o chronické, nekrotické rany pomocou podtlakovej drenáže i larvoterapie (využitie larvy muchy Bzučivky zelenej na liečbu nekrotických rán). Navštívili moderné Očné centrum AGEL i hyperbarickú komoru. Mimo odborného programu vo voľnom čase spoznávali históriu i súčasnosť Ostravy. Pre všetkých to boli určite zaujímavé dva týždne. Vysielajúca škola žiakom vydala Europass-Mobilita, v ktorom majú potvrdené získané vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie.
V závere súvislej praxe sa na pôde školy uskutočnilo jej vyhodnotenie za účasti žiakov, učiteľov školy i pozvaných hostí. Boli nimi námestníčky pre ošetrovateľstvo Nemocnice A. Leňa, a.s. Humenné i Nemocnice Snina, s.r.o., vedúce sestry i manažérky dennej zmeny oddelení, vedúca POP z Domu ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré mali možnosť prácu žiakov sledovať. Vo svojich krátkych vstupoch žiaci zhodnotili, ako sa im počas praxe darilo, čo zaujímavé zažili, koľko trápení alebo radostí si vypočuli, koľko rúk pohladili, aké obavy prežívali, ale aj v čom bola pre nich SOP prínosná.
Pre dve žiačky 3. ročníka bolo vyhodnotenie súvislej odbornej praxe zaujímavé ešte niečím iným. Za snaženie a dosiahnuté výborné výsledky v práci boli ocenené titulom „Najlepší zdravotnícky asistent v školskom roku 2016/2017“. Boli to Barbora Zarembová a Zuzana Dzurková. Za najaktívnejšiu žiačku počas SOP v Dome ošetrovateľskej starostlivosti na Lipovej ulici v Humennom vyhlásili žiačku Viktóriu Bobáľovú.
Gratulujeme oceneným a všetkým žiakom prajeme príjemné a pohodové letné prázdniny.

Mgr. Nataša Sivulková
manažérka praktického vyučovania

Čítané 2863 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.