Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 15. júl 2020
utorok, 27 marec 2018 09:38

Svetový deň vody vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)

Voda je nenahraditeľnou zložkou životného prostredia, základnou podmienkou existencie života na Zemi a sprevádza nás počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Voda pokrýva približne 71 % zemského povrchu, ale nie je na všetkých miestach rozmiestnená rovnako. V súčasnosti mnohé oblasti sveta trpia nedostatkom pitnej vody. Viac ako jedna miliarda obyvateľov našej planéty nemá priamy prístup k pitnej vode...

Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 na konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro vyhlásilo 22. marec za Svetový  deň vody. Tento deň sa každoročne stáva príležitosťou pripomenúť si mimoriadnu dôležitosť vody pre človeka, rozvoj ľudskej spoločnosti a zachovanie životného prostredia. 

Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom pre žiakov základných a stredných škôl program zameraný na  problematiku využívania vodných zdrojov a ich ochrany. Cieľom podujatia bolo zvýšiť povedomie mládeže o význame a nenahraditeľnosti vody pre človeka i prírodu. 

Dňa 23.marca 2018 sa žiaci 2.roč. pod vedením RNDr. Adriany Mačoškovej zúčastnili na podujatí Svetový deň vody vo Vihorlatskom múzeu v  Humennom. Privítala nás pracovníčka Vihorlatského múzea v Humennom RNDr. Zuzana Andrejčáková. Odborným garantom podujatia bola Ing. Anna Macková zo Správy CHKO Východné Karpaty v Medzilaborciach. 

Ing. A. Macková nám zdôraznila význam a nenahraditeľnosť vody pre človeka, poukázala i na  dôležitú funkciu biotopov mokradí. Čo sú mokrade? V prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi, územia prírodného aj umelého pôvodu. 

Po krátkej úvodnej prednáške sme si pozreli dokumentárny film Chrániť vodu znamená chrániť život. Vo filme sme videli, ako sa v niektorých štátoch sladkou vodou neuveriteľne plytvá (napr. v USA), ale aj to, ako opatrne sa s touto tekutinou zaobchádza v krajinách, ktoré majú nedostatok vody (Izrael, Palestína, Jordánsko). S vodou sa zle hospodári, klesá objem použiteľnej vody, pretože priemysel znečisťuje životné prostredie. Ak chceme vodu zachovať pre budúce generácie, každý z nás si musí uvedomiť, že je nevyhnutné žiť v súlade s prírodou... 

Na záver environmentálneho podujatia sme navštívili Prírodovednú expozíciu Vihorlatského múzea v Humennom. Od 14.3.2018 do 30.4.2018 je v tejto expozícii sprístupnená výstava Ekosystémové služby mokradí. Informačné panely nám priblížili jedinečnú súčasť prírodného prostredia-biotopy mokradí, ale aj najvýznamnejšie lokality svetového prírodného dedičstva na území Slovenskej republiky, ich  prírodné hodnoty a zaujímavosti.

Čítané 1834 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.