Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
nedeľa, 12. júl 2020
pondelok, 08 júl 2019 20:44

Hasiči zožali úspech, žiaci ceny za súťaž v PRP

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Od čias, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu len hasenie vzniknutých požiarov a šírenie osvety obyvateľstvu, sa spektrum ich úloh značne rozšírilo.

V súčasnosti zasahujú príslušníci HaZZ okrem požiarov aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriách, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, rôznych technických zásahoch a záchranných prácach. Pri riešení núdzových situácii často spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami, čím tvoria integrovaný záchranný systém. Tieto svoje zúročené skúsenosti, nám prišli ukázať aj tento rok na našu školu v rámci súťaže PRP. Žiaci tak mali možnosť ešte pred súťažením overiť si svoje vedomosti a zručnosti z prvej pomoci. Pri praktických ukážkach mali žiaci možnosť poskytnúť základné úkony pri KPR, zafixovať krčnú chrbticu za pomoci schantzovho goliera, zafixovať dolnú končatinu za pomoci vákuovej dlahy, alebo vyskúšať si skubram, teda záchranárske nosidlá. Okrem toho sa žiaci zoznámili aj s hasičskou technikou ako sú hydrantový kľúč, ktorý umožňuje otvorenie poklopu a ventilu podzemného hydrantu, hasičskou skrinkou s nástrojmi, kde je uložené zámočnícke a elektrotechnické náradie, ako aj so záchrannými automobilmi - MERCEDES BENZ ATEGO, VARIO, SPRINTER, ktoré svojimi technicko-taktickými parametrami a vybavením umožňujú poskytnutie pomoci v prípadoch, ak je ohrozený život alebo zdravie osôb. Po týchto zaujímavých informáciách sa žiaci presunuli do auly školy, kde ich už čakalo 5 stanovíšť. Súťažiaci mali preukázať svoje zručnosti v prvej pomoci pri poskytovaní KPR, reznej rane, otvorenej zlomenine a popálenine. Žiaci mali za úlohu zhodnotiť situáciu, zistiť okolnosti vzniku úrazu, poskytnúť prvú pomoc a zavolať špecializovanú pomoc. Na každom stanovišti bola odborná porota, ktorá hodnotila čas, správnosť poskytnutia prvej pomoci, vzájomnú kooperáciu tímov a privolanie pomoci. Nakoniec si jednotlivé družstvá napísali test, kde sa preverili aj ich teoretické vedomosti z prvej pomoci. Po zrátaní všetkých bodov porota dospela k výsledkom. Celkovými víťazmi tohtoročnej súťaže sa stali žiaci ZA II. B – Nikoleta Kislánová, Veronika Chromá, Jozef Ignác. 

Druhé miesto obsadili žiaci zo ZA II.A: Katarína Suchá, Vanesa Rezanková, Kamila Dučová.
A na treťom sa umiestnili žiaci ZA II.A: Viktória Červeňáková, Viktória Kofirová, Lenka
Duffalová.
Všetkým súťažiacim ďakujeme, víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže v prvej pomoci.

 

Čítané 888 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.