Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
piatok, 03. apríl 2020
pondelok, 02 december 2019 17:40

Výzva na podanie prihlášok na 7. turnus odbornej stáže v ČR

Napísal(a) Mgr. Nataša Sivulková
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Vyzývame žiakov 4. a 3. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent, aby v termíne do 10.12.2019 odovzdali prihlášku na 7. turnus odbornej stáže, ktorý sa uskutoční v mesiaci február 2020. Presný termín stáže oznámime v blízkom období.

Siedmy turnus odbornej stáže sa uskutoční v Karlových Varoch. Vybraní šiesti žiaci (2 žiaci z triedy ZA IV.A a 4 žiaci 3. ročníka) absolvujú 3-týždňovú odbornú prax na oddeleniach Karlovarskej krajskej nemocnice, a.s. v Karlových Varoch, ktorá je zároveň projektovým partnerom školy. Odborná stáž v 7. turnuse bude zameraná na získanie nových vedomostí a zručností pri ošetrovaní pacientov na kardiologickom, neurologickom, internom oddelení, na emergency a na dvoch jednotkách intenzívnej starostlivosti.
Uvedenému zameraniu odbornej stáže žiaci prispôsobia vyplnenie jednotlivých náležitostí prihlášky. Odporúčame žiakom získať základné informácie o zdravotníckych zariadeniach na webových sídlach nemocníc.

Praktické rady k vyplneniu prihlášky
ŽIAK:

1. prihlášku vypíše čitateľne podľa predtlače (čítať s porozumením),
2. uvedie požadované osobné údaje, triedu a platný mailový a telefonicky kontakt (všetky údaje sú nevyhnutné na vyplnenie potrebnej projektovej dokumentácie a podliehajú ochrane osobných údajov),
3. vyznačí správne poradie turnusu a miesto konanie stáže,
4. vo vyznačených poliach žiak naštylizuje motivačný list a predpokladané prínosy stáže pre žiaka a vysielajúcu školu,
5. nevypĺňa polia určené pre triedneho učiteľa a školu,
6. vyplnenú prihlášku podpíše žiak a rodič žiaka (aj keď má 18 rokov).
Odovzdané prihlášky sa budú podľa platných kritérií prehodnocovať na zasadnutí predmetovej komisie odborných predmetov. Kladne sa hodnotí originalita vo vyplnení prihlášky v časti „motivácia“ a „prínosy stáže pre žiaka a pre školu“. Škola oznámi záujemcom výsledky výberovej procedúry do konca decembra 2019.

Povinnosti vybraných kandidátov na zahraničnú odbornú stáž:
• 100% účasť na príprave pred konaním stáže (uskutočňuje sa v dohodnutom termíne),
• dôkladné spracovanie výstupov z prípravy na stáž.

Kandidát, ktorý nesplnení povinnosti súvisiace s prípravou na stáž v dohodnutom termíne, bude nahradený v poradí ďalším navrhovaným kandidátom.
Tlačivo prihlášky na odbornú stáž si záujemcovia môžu vyzdvihnúť u Mgr. N. Sivulkovej. Neúplne vypísané prihlášky budú z posudzovania vyradené.
Prajeme záujemcom o absolvovanie odbornej stáže, aby patrili k vybraným kandidátom.

Čítané 352 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.