Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 26. máj 2022
utorok, 10 máj 2022 12:02

Kritériá prijímacieho konania pre externú formu štúdia v učebnom odbore sanitár 5371 H pre školský rok 2022/2023

Napísal(a) PhDr. Marcela Griščíková, riaditeľka školy

Čítané 104 krát

Školský kalendár

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.