Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 24. február 2020
piatok, 26 september 2014 00:00

Školský Internát

Napísal(a)

Školský internát pri Strednej zdravotníckej škole v Humennom je výchovné a vzdelávacie zariadenie na výchovu v čase mimo vyučovania, ktoré zabezpečuje žiakom výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť, ubytovanie a stravovanie.

Výchovná činnosť v ŠI prebieha v súlade s výchovno-vyučovacím procesom v škole s nadväznosťou na výchovu v rodine. Zabezpečujú ju kvalifikovaní výchovní pracovníci s bohatými pedagogickými skúsenosťami prostredníctvom rôznych foriem, metód a prostriedkov výchovy.
Žiaci majú k dispozícii zrekonštruovaný školský internát, ktorý ponúka ubytovanie v jedno, dvoj a trojposteľových izbách, ktoré sú súčasťou bunkového systému a sú vybavené novým nábytkom. Každý žiak má na izbe pre seba písací stôl, stoličku, poličku na knihy, nočnú lampu, skriňu.
Na bunkách má každá izba svoj šatník, sprchovací kút, umývadlo, toaletu.
Na obidvoch poschodiach sú kuchynky.

Platba za ubytovanie je 20,- eur mesačne a uhrádza sa do 20. dňa mesiaca- pred mesiacom ubytovania. Žiakom zo sociálne odkázaných rodín, sirotám a polosirotám je možné znížiť poplatok o 50 %.

V budove školského internátu sa nachádza aj školská jedáleň, ktorá poskytuje žiakom celodenné stravovanie. Stravná jednotka na deň je vo výške 2,80 eur a zahŕňa raňajky, desiatu, obed (možnosť výberu z troch jedál), olovrant a večeru.

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti ŠI sa uplatňuje tvorivo-humanistický model výchovy a vzdelávania, v ktorom je v centre pozornosti žiak, jeho potreby a záujmy, a to v primeranom pomere s jeho vedením k zodpovednosti.

Žiakom sú ponúkané rozmanité vzdelávacie, záujmové a relaxačné činnosti tak, aby využívanie voľného času viedlo k zdravému rozvoju ich osobnosti a k výchove orientovanej na pozitívne ľudské hodnoty.Na prvom mieste je ale príprava žiakov na vyučovanie a OP.

Záujmové činnosti, ktoré ŠI ponúka môžeme rozdeliť do týchto oblasti:
oblasť spoločenskej výchovy – niektoré z aktivít: návšteva kaštieľa, kultúra stolovania- kvíz, návšteva DD v Humennom – vystúpenie žiakov s kultúrnym programom, obdarovanie obyvateľov domova s vlastne vyrobenými darčekmi a zákuskom, Internátna tvorivá a súťažná jeseň – súťaž v prednese a speve, Imatrikulácia žiakov 1. ročníka, Vianočná akadémia v ŠI, Znášanlivosť a priateľstvo – diskusia, Tradície a zvyky počas adventu – rozhovor, Sv. Valentín – večierok, kvíz Poznaj mesto svojho štúdia, návšteva knižnice, Salón krásy – súťaž v účesoch a líčení, módna prehliadka, Kultúrne pamiatky na Slovensku – kvíz, História národa – vedomostná súťaž, výlet do Červeného kláštora, rozlúčkový večierok so žiakmi štvrtého ročníka.

 

oblasť mravnej výchovy a výchovy k hodnotám: návšteva kaštieľa, kultúra stolovania- kvíz, návšteva DD v Humennom – vystúpenie žiakov s kultúrnym programom, obdarovanie obyvateľov domova s vlastne vyrobenými darčekmi a zákuskom, Internátna tvorivá a súťažná jeseň – súťaž v prednese a speve, Imatrikulácia žiakov 1. ročníka, Vianočná akadémia v ŠI, Znášanlivosť a priateľstvo – diskusia, Tradície a zvyky počas adventu – rozhovor, Sv. Valentín – večierok, kvíz Poznaj mesto svojho štúdia, návšteva knižnice, Salón krásy – súťaž v účesoch a líčení, módna prehliadka, Kultúrne pamiatky na Slovensku – kvíz, História národa – vedomostná súťaž, výlet do Červeného kláštora, rozlúčkový večierok so žiakmi štvrtého ročníka.

oblasť pracovnej výchovy a rozumovej výchovy: Efektívna komunikácia – rozhovor, Ako sa možno čo najlepšie motivovať k učeniu – diskusia, Empatia – beseda, výroba adventných vencov, Ako sme zvládli povinnosti stredoškoláka – beseda, dôsledné využívanie povinného štúdia, upratovanie izieb a buniek, príprava tradičného slovenského jedla – pirohy, príprava sladkých pudingov, Ako správne plánovať a organizovať svoj deň, adventné tvorivé dielne (sadrové odliatky, pohľadnice, vianočné ozdoby), zdobenie perníkov, ukážka vianočného stolovania, ukážka pletenia z papiera, Umenie zvládať stres, Valentínské tvorivé dielne, nepečené dobroty – príprava, veľkonočné tvorivé dielne – zdobenie kraslic, koláž veľkonočnej záhrady z farebného papiera, zhotovenie veľkonočnej dekorácie – tŕňová koruna, zhotovovanie veľkonočných pozdravov, svietníkov, príprava zeleninových a ovocných šalátov, upratovanie izieb, kuchyniek, televíznych kútikov.

oblasť estetickej výchovy: Z babičkinej truhlice – výstava tkaných a vyšivaných obrusov, hlinených nádob a krčahov, obrazov, kníh, lampášov, drevenných nádob a príborov..., jesenná výzdoba ŠI, vianočná výzdoba ŠI, zhotovovanie ikebán, výroba vianočných hviezd z koráliek, zdobenie vianočného stromčeka, príprava miestnosti na vianočnú akadémiu, Vianočná akadémia v ŠI za účasti obyvateľov a soc. pracovníkov z DD v Humennom, na ktorej so slávnostným programom vystúpili naši žiaci a hostia, následne bola spoločná predvianočná tradičná večera, spievali sa koledy a boli odovzdané darčeky. Jarná výzdoba ŠI, výstava kníh, veľkonočná výzdoba ŠI, výstava kraslíc, zdobenie vajíčok servítkovou technikou, zdobenie perníkov, podpora vlastnej tvorby žiakov v ŠI, aktuálizácia nástenných novín v ŠI, usmerňovanie vkusu žiakov.

 

oblasť telesnej výchovy: Zdravý životný štýl – význam probiotik, futbal v telocvični, Moderný človek nefajči – beseda, Racionálna výživa – beseda, prechádzka večerným mestom, Zdravé zuby a prevencia, návšteva plavárne, loptové hry v telocvični, Prevencia pred chorobami – prednáška spojena s besedou s pracovníčkou RÚVZ, prechádzka zimnou prírodou, turnaj v stolnom tenise, švihadlový maratón, tanec v telocvični, návšteva klziska, Zásady zdravej výživy – rozhovor, Kde je pohyb, tam nie je obezita – beseda, volejbalový zápas, súťaž v pretláčaní rukou, posilňovacie cvičenia – súťaž jednotlivcov.

 

oblasť rodinnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstu: Historický pohľad na vývin manželstva – beseda, Vernosť, spolupráca, dôvera, rešpekt v manželstve – diskusia, Moje miesto v našej rodine – rohovor, Deľba práce v rodinách - beseda, Generačné konflikty – diskusia, Sexuálne kontakty, následky a zodpovednosť, Rodičia a deti, postoje k členom rodiny a ostatným ľuďom – rozhovor, Plánované rodičovstvo-diskusia, Deň matiek, Deň otcov – beseda, Láska a nástrahy - rozhovor.

oblasť ekologickej výchovy: Krása jesenných plodov – zhotovovanie výstavy zberu úrody v priestoroch ŠI, význam šetrenia vodou, el. energiou, vychádzka v prírode, piknik v prírode, guľovačka, starostlivos o kvety v ŠI, Negatívne účinky mobilného telefónu na ľudský organizmus – prednáška.

Na veľmi dobrej úrovni je uskutočňovaná spolupráca nášho školského internátu s Domovom dôchodcov a Domovom sociálnych služieb v Humennom. Naši žiaci navštevujú toto zariadenie kde pomáhajú starkým a starenkám. Prezentujú sa aj pekným kultúrnym programom. Viackrát nás obyvatelia DD navštívili v našom internáte, kde spolu so žiakmi účinkovali v programe Vianočnej akadémie.
V mesiaci jún sú organizované výlety, počas ktorých žiaci spoznávajú historické a prírodné krásy Slovenska. Ich cieľom je viesť a ukázať žiakom ako sa dá zmysluplne využívať voľný čas aj počas letných prázdnin.

Činnosť v oblasti záujmov vyvíjajú tiež krúžky pôsobiace v rámci ŠI:

 

 • rozhlasový krúžok
 • krúžok Zdravý spôsob života
 • krúžok spoločenskej výchovy

Aktívnu činnosť v ŠI realizuje aj Rada ŠI so svojimi piatimi komisiami, ktorá má svoju predsedníčku. Prostredníctvom rady môžu žiaci podávať pripomienky ku všetkým otázkam a problémom života v ŠI.
V prípade správnej voľby záujmovej činnosti z ponúkaných možností trávenia voľného času v ŠI pri SZŠ je vysoký predpoklad pre úspešný rozvoj osobností žiakov.

 


Ubytovaní v našom školskom internáte majú k dispozícii:

 • telocvičňu
 • študovňu
 • 3 kuchynky vybavené kuchynskou linkou, chladničkami, mikrovlnkou, el. sporákom ,rýchlovarnými konvicami
 • počítačovú miestnosť
 • pripojenie internetu na izbách a v spoločných priestoroch cez Wi-fi
 • knižnicu
 • jedáleň v školskom internáte, /obed - možnosť výberu z 2-3 jedál/
 • bufet v ŠI
 • televízne kútiky
 • posilňovacie stroje
 • pinpongový stôl
 • spoločenské hry

V čase prázdnin priestory nášho internátu ponúkame na ubytovanie pre širokú verejnosť, hlavne pre organizované skupiny ľudí. Mimo ubytovania je aj možnosť celodenného stravovania.

Náš ŠI sa nachádza na ulici Lipovej 32 v blízkosti centra mesta v tichom prostredí.
Jeho súčasťou je pekný park, ktorý poskytuje možnosti na relax a oddych.

 Kontakt: +421 57 7754339

Čítané 5999 krát
Viac z tejto kategórie: Na stiahnutie »
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.