Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 22. august 2019

Virtuálna prehliadka

Stredná zdravotnícka škola Humenné
28. nov 2018 15:41

Hrou proti AIDS

Pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa boja proti AIDS (1. december) sa už tradične naši štvrtáci zapojili do projektu primárnej prevencie s názvom Hrou proti AIDS.

Zverejnené v Aktivity školy

Čas rýchlo letí, týždne sa míňajú a my sme už dávno prekonali obavy z odlúčenia od rodičov.

Zverejnené v Školský Internát

Je chvályhodné, ak mladý človek voľný čas venuje zmysluplne. Kristína Sivá zo ZA 4.B sa posledné dva roky venuje umeleckému slovu.

Zverejnené v Aktivity školy

Bol to deň ako každý iný, ale predsa niečím výnimočný. V tento deň sme prijali našich prvákov do cechu študentského.

Zverejnené v Aktivity školy

Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, 066 83 Humenné


                           POZVÁNKA

Riaditeľstvo školy s podporou Programu Európskej únie pre vzdelávanie,
odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ pozýva všetkých pedagógov
a žiakov školy na celoškolský odborný seminár, ktorý sa uskutoční
dňa 12.12.2018 (streda) o 12,00 hodine v aule školy

Zverejnené v Aktivity školy

Áno, tak dlho ospevovaná, týždne očakávaná. Po pol siedmej večer, sa to všetko začalo.

Zverejnené v Aktivity školy
13. nov 2018 21:15

Súťažne u externistov

Prirodzenou vlastnosťou človeka je postarať sa o druhého človeka pri náhlom ochorení, či úraze. Súčasťou poskytovania starostlivosti je aj ošetrovanie chorého s využitím obväzového materiálu a obväzovej techniky.

Zverejnené v Aktivity školy

Rozvoj vedy vo všetkých oblastiach prináša nové poznatky, ktoré technika mení na úžitok. Veda sa zaoberá poznatkami, podstatou dejov, a nezaoberá sa využitím poznatkov. To prenecháva technike a oblastiam, ktoré vedecké poznatky využívajú v najrôznejších smeroch.

Zverejnené v Aktivity školy

Najčítanejšie články

  • 1

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.
Rozumiem