Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 22. august 2019

Virtuálna prehliadka

Stredná zdravotnícka škola Humenné

Dňa 29.5.2018 žiaci 2.roč. navštívili Múzeum židovskej kultúry v Prešove. Dozvedeli sa veľa nových informácií o židovskej kultúre a náboženstve. 

Zverejnené v Aktivity školy

Vyzývame žiakov 3. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent, aby v termíne do 8.6.2018 odovzdali prihlášku na 1. turnus odbornej stáže, ktorý sa uskutoční v mesiaci september 2018 a na 2. turnus odbornej stáže, ktorý sa uskutoční v októbri 2018. 

Zverejnené v Aktivity školy

Stredná zdravotnícka škola v Humennom v období júl 2018 – jún 2020, už štvrté dvojročné obdobie, pokračuje v organizácii zahraničných odborných stáží pre žiakov v študijnom odbore zdravotnícky asistent s grantovou podporou Európskej komisie.
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu schválila škole návrh projektu v programe Erasmus+ Kľúčová akcia 1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (vo výzve 2018) s poskytnutím grantu v celkovej výške 117 582,00 €.

Zverejnené v Aktivity školy

Dňa 24. mája 2018 sa 41 žiakov 1. a 2. roč. pod vedením RNDr. Adriany Mačoškovej a Mgr. Jany Doležiovej zúčastnilo na exkurzii v Astronomickom observatóriu (AO) na Kolonickom sedle. 

Zverejnené v Aktivity školy
24. máj 2018 19:32

Extrémizmus a kyberšikana

Dňa 18. mája 2018 sa uskutočnila beseda s Mgr. Antonom Artimom zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Košiciach na tému extrémizmus a kyberšikana. Obidva pojmy sa v dnešnej dobe veľakrát skloňujú a riešia.

Zverejnené v Aktivity školy
21. máj 2018 22:38

Grófka Marica

Vo štvrtok 10.mája 2018 sme celá škola navštívili Štátne divadlo v Košiciach. Započúvali sme sa do operetných melódií Emmericha Kálmana, „veľmajstra“ viedenskej operety.

Zverejnené v Aktivity školy

Dňa 9. mája 2018 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Matboj. Súťaž pozostávala z troch kôl a zapojilo sa do nej spolu osem trojčlenných družstiev žiakov 1.–3. roč.

Zverejnené v Aktivity školy

Dňa 15.5.2018 sa naše prváčky Juliána Čopíková, Zuzana Čopíková, Lenka Duffalová, Antónia Farbarová, Veronika Chromá, Jessica Mojsejová ako dobrovoľníčky aktívne zapojili do Týždňa modrého gombíka 2018, ktorého vyhlasovateľom je UNICEF Slovensko.

Zverejnené v Aktivity školy
Strana 1 z 2

Najčítanejšie články

  • 1

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.
Rozumiem