Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 08. apríl 2020

Virtuálna prehliadka

Filtrované položky podľa dátumu: september 2019

Šiesty turnus odbornej stáže sa uskutočnil v období od 9.9.2019 do 26.09.2019. Štyri žiačky 4. ročníka absolvovali mobilitu v Třebíči. Prijímajúcou inštitúciou bola VOŠ a Střední škola veterinární, zemědelské a zdravotnická Třebíč.

Zverejnené v Erasmus+ 2019
nedeľa, 29 september 2019 21:09

Maják, kyslík, zdravá koža

Tieto tri heslá, na prvý pohľad bez zjavnej súvislosti, vystihujú podstatu oblastí, na ktoré boli zamerané naše tri posledné odborné exkurzie, ktoré sme po realizácii odbornej praxe absolvovali na špecializovaných pracoviskách v Nemocnici Třebíč.

Zverejnené v Erasmus+ 2019
piatok, 27 september 2019 12:35

Urologické oddelenie

Predstavím Vám štvrté pracovisko, na ktorom máme možnosť v Nemocnici Třebíč stážovať. Je to urologické oddelenie. Náplň práce oddelenia bola pre mňa úplne nová, v Nemocnici A. Leňa, a.s. Humenné takéto oddelenie nemáme.

Zverejnené v Erasmus+ 2019
streda, 25 september 2019 22:04

Deň v Jihlave bol hlavne o srdci

Získavanie nových odborných vedomosti počas našej odbornej stáže pokračovalo v rámci odbornej exkurzie v meste Jihlava. Deň sme zahájili návštevou Kardiologického oddelenia v Nemocnici Jihlava.

Zverejnené v Erasmus+ 2019
utorok, 24 september 2019 11:45

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Cieľom výchovy k manželstvu a rodičovstvu (ďalej VMR) je utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Jednotlivé jej časti definované v osnovách sa vyučujú podľa vhodnosti a potreby na viacerých predmetoch. Je v kompetencii každého/ej učiteľa/ky kedy, v akom rozsahu a ako bude realizovať jej úlohy a ciele.

Strávili sme druhý víkend v Třebíči, počas ktorého sme trochu oddychovali, ale i spoznávali mesto. V sobotu sme absolvovali turistickú vychádzku na Pekelný kopec. V nedeľu sme navštívili kultúrnu dominantu Třebíča Baziliku sv. Prokopa i filmové predstavenie.

Zverejnené v Erasmus+ 2019
pondelok, 23 september 2019 22:01

Akčnosť na ARO a JIS

V piatok sme sa mali možnosť zoznámiť s ďalšími úsekmi starostlivosti v Nemocnici Třebíč. Absolvovali sme exkurziu na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení a na multiodborovej chirurgickej jednotke intenzívnej starostlivosti.

Zverejnené v Erasmus+ 2019
piatok, 20 september 2019 11:49

ORTHOS – PRIAMY, ROVNÝ A...

Grécke slovo orthos, čo znamená priamy, rovný a grécke slovo paideuein, čo znamená vychovávať,

Zverejnené v Erasmus+ 2019
streda, 18 september 2019 10:26

Domov pre seniorov Koutkova

Náš dnešný program sa začal prehliadkou domova pre seniorov na Koutkovej. Zariadenie nám ukázala pani koordinátorka pre dobrovoľníkov. 

Zverejnené v Erasmus+ 2019
streda, 18 september 2019 10:20

Chirurgické oddelenie

Odbornú prax v priebehu troch týždňoch vykonávam na chirurgickom oddelení 3, v pavilóne C Mestskej nemocnice Třebíč.

Zverejnené v Aktivity školy
Strana 1 z 3

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.