Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 11. august 2020

Filtrované položky podľa dátumu: september 2019

streda, 18 september 2019 10:14

Študijný odbor: PRAKTICKÁ SESTRA

Celková charakteristika absolventa

Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu.

Zverejnené v Praktická sestra
streda, 18 september 2019 10:08

Študijný odbor: PRAKTICKÁ SESTRA

Celková charakteristika absolventa

Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu.

Zverejnené v Praktická sestra
streda, 18 september 2019 09:48

MATURITA 2020

Zverejnené v Maturita
streda, 18 september 2019 09:45

Rada školy

Zloženie Rady školy

Rada školy má 11 členov, pričom sa dodržiava zásada, že počet členov Rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy, musí byť väčšinový.

Zverejnené v Rada školy

Plán činnosti koordinátora finančnej gramotnosti bol vypracovaný v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2019/2020 (1.5.16 Finančná gramotnosť) a Národným štandardom finančnej gramotnosti (NŠFG) verzia 1.2 (http://www.minedu.sk/regionalne-skolstvo/).

Zverejnené v Finančná gramotnosť
pondelok, 16 september 2019 21:27

Plavba loďou

V sobotu ráno sme začali plavbu na lodi po Dalešickej priehrade.

Zverejnené v Erasmus+ 2019
nedeľa, 15 september 2019 14:46

Multiodborová JIS

V rámci programu Erasmus + mám možnosť vykonávať odbornú prax na interno-neurologickej (multiodborovej) JIS.

Zverejnené v Erasmus+ 2019
nedeľa, 15 september 2019 14:35

Dialýza a nefrologická ambulancia

Štvrtok sme začínali ako každý deň na svojich oddeleniach v Mestskej nemocnici Třebíč.

Zverejnené v Erasmus+ 2019
piatok, 13 september 2019 11:17

Žiacka rada pri SZŠ v Humennom

Na stredných školách je dôležité podporovať vznik a činnosť žiackych školských rád. Ich aktívnu participáciu na organizovaní života školy, na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku ako praktického nástroja učenia sa demokracii.

Zverejnené v Žiacka rada
Strana 2 z 3

Najčítanejšie články

  • 1

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.