Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 20. september 2021

Filtrované položky podľa dátumu: apríl 2021

piatok, 23 apríl 2021 14:35

Návrat žiakov do školy

Na chvíľu návratu žiakov do škôl čakala väčšina z nás viac ako kedykoľvek predtým. Školský život sa pomaličky začína vracať do starých koľají.

Zverejnené v Aktivity školy

Žiaci prichádzajú po dlhej dobe dištančného vzdelávania do škôl za prísnych protiepidemiologických opatrení. Návrat žiakov do škôl je spojený so súčasnou pandemickou situáciou, kedy mohli zažiť veľa napätia, strachu a sociálnej izolácie, čo pre nich môže predstavovať veľkú záťaž. Táto situácia môže mať vplyv aj na správanie žiakov, môže sa prejaviť v ich pracovných návykoch či sociálnych kompetenciách, a rovnako môže ovplyvňovať fungovanie a spoluprácu v triednych kolektívoch.

Zverejnené v Aktivity školy
štvrtok, 08 apríl 2021 14:10

Maturita 2021 - zmena

Rozhodnutím MŠ SR č. 2021/11902:1-A1810 o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021, sa maturitná skúška vykoná administratívne. Hodnotenie v predmete internej časti MS sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Hodnotenie "absolvoval" sa do aritmetického priemeru nezapočítava. Plnoletý žiak môže písomne požiadať, ak nie je spokojný s výsledným hodnotením v predmete IČ MS, do 21. mája 2021 o vykonanie ústnej formy IČ MS v súlade s bodom č.6 rozhodnutia.

Ústnu formu IČ MS žiak vykoná v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna 2021.

Zverejnené v Maturita

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

LogoESF

Škola priateľská k deťom

ISIC

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.