Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 30. máj 2024

Oznamy

Filtrované položky podľa dátumu: máj 2023

pondelok, 29 máj 2023 15:14

Slávne osobnosti

Gustáv Murín je prírodovedec, biolog, spisovatel, esejista, publicista, dramatik a scenárista. Pred desiatimi rokmi bol hosťom besedy na našej škole.

Zverejnené v Aktivity školy

V máji sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Matboj SZŠ. Súťaž pozostávala z troch kôl a zapojilo sa do nej spolu osem trojčlenných družstiev žiakov 1.–3. ročníkov.

Zverejnené v Aktivity školy
piatok, 19 máj 2023 10:13

Odborná exkurzia v Košiciach

Dňa 16. mája 2023 sa 74 žiakov 1. a 2. roč. pod vedením RNDr. Adriany Mačoškovej, Mgr. Adriany Kowalskej a Mgr. Jána Leška zúčastnilo na odbornej exkurzii v Košiciach. Navštívili sme Slovenské technické múzeum.

Zverejnené v Aktivity školy
pondelok, 15 máj 2023 14:55

Odborná exkurzia v hyperbarickej komore

5.mája 2023 sa žiaci PS III.B zúčastnili odbornej exkurzie v hyperbarickej komore v Humennom, ktorá sídli na Nemocničnej ulici vedľa ORL.

Zverejnené v Aktivity školy
piatok, 05 máj 2023 22:25

Študentský ples

Dňa 28.4.2023 zorganizoval Študentský parlament pri Strednej zdravotníckej škole v Humennom študentský ples v priestoroch kultúrneho domu.

Zverejnené v Aktivity školy

18.4.2023 vyvrcholila súťaž žiakov 4. ročníka s názvom Ošetrovateľské repete, ktorá bola zameraná na prezentáciu vedomostí z predmetov ošetrovateľstvo a ošetrovateľské techniky.

Zverejnené v Aktivity školy

Koncom apríla žiaci oboch tried 2. roč. pod vedením RNDr. Adriany Mačoškovej navštívili Vihorlatskú hvezdáreň v Humennom a absolvovali odbornú prednášku na tému Architektúra vesmíru.

Zverejnené v Aktivity školy

Najčítanejšie články

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

po logo

ISIC

Zmudri do skol banner

np pop ii farebne

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill