Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 20. september 2021

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Slnečná nedeľa s dátumom 6.6.2021 nemala pre nás nádych tradičného dňa. Začínala sa naša 21-dňová stáž v metropole Českej republiky, ktorú absolvujeme v rámci programu Erasmus+.

pondelok, 07 jún 2021 23:51

Rúška nie sú prekážkou

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Aj v tejto náročnej dobe sa realizujú súťaže, ale za prísne stanovených podmienok.

Umelecký prednes je hĺbková interpretácia umeleckého textu, ktorá vedie k rozvoju recepčných činností.

štvrtok, 20 máj 2021 09:05

Letná škola 2021

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Letné školy 2020/2021 sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách. Letná škola nekopíruje klasickú výučbu, ale mala by prispieť k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu.

streda, 12 máj 2021 23:00

Rozlúčka triedy ZA IV.A

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(12 hlasov)

Vážená a milá pani riaditeľka, vážená pani zástupkyňa a vedúca odbornej praxe, vážení učitelia a milí žiaci!

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe Vyhlášky MŠ SR z 15. 4. 2004 č. 291/2004 Z.z. oznamujeme výsledky volieb členov Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole v Humennom na nové funkčné obdobie.

piatok, 23 apríl 2021 14:35

Návrat žiakov do školy

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Na chvíľu návratu žiakov do škôl čakala väčšina z nás viac ako kedykoľvek predtým. Školský život sa pomaličky začína vracať do starých koľají.

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Žiaci prichádzajú po dlhej dobe dištančného vzdelávania do škôl za prísnych protiepidemiologických opatrení. Návrat žiakov do škôl je spojený so súčasnou pandemickou situáciou, kedy mohli zažiť veľa napätia, strachu a sociálnej izolácie, čo pre nich môže predstavovať veľkú záťaž. Táto situácia môže mať vplyv aj na správanie žiakov, môže sa prejaviť v ich pracovných návykoch či sociálnych kompetenciách, a rovnako môže ovplyvňovať fungovanie a spoluprácu v triednych kolektívoch.

Strana 7 z 84

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

LogoESF

Škola priateľská k deťom

ISIC

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.