Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 15. apríl 2024

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Dňa 04.06.2023 sme sa vybrali na dobrodružnú cestu z malebného mesta Humenné do veľkého mesta Ostrava. Cesta sa niesla v duchu príjemnej nálady, naše pohľady sa obrátili na majestátne Tatry, ligotavé záblesky Liptovskej Mary. Po príchode do cieľovej stanice nás ovial príjemný vánok veľkomesta Ostravy, ktorý nám vyčaril úsmev na tvári.

pondelok, 29 máj 2023 15:14

Slávne osobnosti

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Gustáv Murín je prírodovedec, biolog, spisovatel, esejista, publicista, dramatik a scenárista. Pred desiatimi rokmi bol hosťom besedy na našej škole.

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)

V máji sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Matboj SZŠ. Súťaž pozostávala z troch kôl a zapojilo sa do nej spolu osem trojčlenných družstiev žiakov 1.–3. ročníkov.

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)

Dňa 16. mája 2023 sa 74 žiakov 1. a 2. roč. pod vedením RNDr. Adriany Mačoškovej, Mgr. Adriany Kowalskej a Mgr. Jána Leška zúčastnilo na odbornej exkurzii v Košiciach. Navštívili sme Slovenské technické múzeum.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

5.mája 2023 sa žiaci PS III.B zúčastnili odbornej exkurzie v hyperbarickej komore v Humennom, ktorá sídli na Nemocničnej ulici vedľa ORL.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Dňa 28.4.2023 zorganizoval Študentský parlament pri Strednej zdravotníckej škole v Humennom študentský ples v priestoroch kultúrneho domu.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

18.4.2023 vyvrcholila súťaž žiakov 4. ročníka s názvom Ošetrovateľské repete, ktorá bola zameraná na prezentáciu vedomostí z predmetov ošetrovateľstvo a ošetrovateľské techniky.

Strana 9 z 107

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

po logo

ISIC

Zmudri do skol banner

np pop ii farebne

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill