Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 20. september 2021

Oznamy (3)

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov a plnoletým žiakom školy, že antigénové testy na samotestovanie si môžu vyzdvihnúť u triednych učiteľov na podpis od 9. septembra 2021 v termíne dohodnutom s triednym učiteľom.

utorok, 07 september 2021 12:11

OZNAM

Napísal(a)

Oznamujeme žiakom, ktorí majú záujem poberať sociálne štipendium, že môžu o štipendium požiadať riaditeľstvo školy. Tlačivo žiadosti si môžu žiaci vyzdvihnúť na sekretariáte školy.

Oznamujeme žiakom externej formy štúdia v študijnom odbore praktická sestra, že vyučovanie v školskom roku 2021/2022 začne v triede PS I. C dňa 09. septembra 2021 o 7,45 hod. a v triede PS II. C dňa 07. septembra 2021 o 7,45 hod. v budove školy poučením k praktickému vyučovaniu (OŠS). V obidvoch ročníkoch je potrebné doniesť na OŠS zošit formátu A5 hrubšiu väzbu, lepidlo, písacie potreby. Vyučovanie v obidvoch triedach pokračuje podľa platného rozvrhu, ktorý bude dostupný od 03.09.2021na webovom sídle školy.

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.