Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 03. jún 2020

Oznamy (3)

štvrtok, 16 apríl 2020 00:00

OZNÁMENIE Doporučený

Napísal(a)

Riaditeľka školy oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 vydaného MŠ SR, sa v 2. polroku školského roku nebudú klasifikovať tieto vyučovacie predmety: etická výchova, náboženská výchova a telesná a športová výchova, pretože prerušenie vyučovania neumožnilo naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

Rozhodnutie neklasifikovať tieto predmety bolo prijaté na zasadnutí vedenia školy 7.apríla 2020.

 

streda, 18 marec 2020 08:00

OZNAM pre žiakov a rodičov školy Doporučený

Napísal(a)

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a prísne opatrenia, ktoré boli na Slovensku prijaté v rámci boja proti šíreniu koronavírusu COVID-19 je budova školy uzavretá .V prípade návštevy ZVONIŤ pri dverách, odovzdať dokumentáciu potrebnú na vybavenie informátorovi/vrátnikovi.

Stránkové hodiny pre verejnosť sú denne
od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Osoby, ktoré v predchádzajúcich dvoch týždňoch boli v Taliansku, Číne, Južnej Kórei a Iráne sú povinné ostať v domácej karanténe po dobu dvoch týždňov. To sa týka aj rodinných príslušníkov, s ktorými žijú v jednej domácnosti!!!
V prípade nedodržania tohto opatrenia hrozí pokuta vo výške 1650 eur!!! Zabezpečte, aby tieto osoby neboli v škole!!! Zároveň sa rušia rodičovské združenia a hromadné školské akcie!!! Prosíme rodičov a verejnosť, aby obmedzili návštevy na škole.

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.