Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 27. marec 2023
piatok, 03 marec 2023 12:00

2% z dane

Vážení rodičia, priatelia školy,
je tu čas, kedy máte možnosť darovať 2 % zo svojich daní z príjmov pre našu školu prostredníctvom neinvestičného fondu Sestrička.

Neinvestičný fond Sestrička využíva finančné prostriedky na podporu žiakov na súťažiach, odborných exkurziách, na organizovanie vzdelávacích a výchovných aktivít.

V roku 2022 boli použité finančné prostriedky na súťaž v prvej pomoci, tričká pre žiakov školy, odbornú exkurziu v Bratislave, reklamné predmety spojené s Dňom otvorených dverí, v spolupráci so školskou psychologičkou vytvorenie Krabičky bezpečia a pod.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás tlačivo na stiahnutie. K tomuto tlačivu potrebujete ešte potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Vyplnené tlačivo spolu s potvrdením od zamestnávateľa môžete doniesť aj k nám na školu.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a podporu aj v tomto roku.

Čítané 191 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.