Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 30. september 2020
utorok, 18 september 2018 21:12

Pondelkový program

Napísal(a) Nikoleta Záborská, ZA IV.A
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Nový týždeň začal praxou na oddeleniach podľa harmonogramu. V dopoludňajších hodinách sme absolvovali exkurziu na anesteziologicko - resuscitačnom oddelení a jednotke intenzívnej starostlivosti chirurgických odborov.

Oddelenie sa nachádza v pavilóne C na prvom poschodí a sprevádzala nás vrchná sestra Marie Holánková DiS. 

Oddelenie sa delí na dve časti – anesteziologickú a resuscitačnú. Anesteziologickú časť tvoria tímy v zložení anesteziológ a anesteziologická sestra, ktorí podávajú anestézu počas operačných výkonov chirurgie, ortopédie, gynekológie, urológie a ORL, u detí aj u dospelých.
Resuscitačná lôžková čast oddelenia disponuje plne vybavenými resuscitačnými lôžkam,i ktoré sú určené pre pacientov s akútnym ohrozením životných funkcií. Oddelenie je vybavené modernou technikou - monitory na sledovanie životných funkcií, dýchacie prístroje, dialyzačné prístroje, infúzne pumpy, pomôcky na intubáciu, odsávanie sekrétov z dýchacích ciest a mnoho iných.
Po skončení praxe sme sa vybrali do domova pre seniorov Koutkova - Kubešova.
Motto domova znie: „Snažíme sa v našich klientov prebudiť vitalitu, ktorú na ceste životom stratili.“
Zariadenie poskytuje nepretržité služby seniorom s cieľom zaistiť kvalitnú starostlivosť. Rozčleňuje sa na domov pre seniorov a domov so zvláštnym režimom, kde sú umiestnení pacienti s rozličným stupňom demencie. Kapacita je 108 užívateľov, ktorí sú umiestnení v jedno alebo dvoj lôžkových izbách. V domove pre seniorov sa poskytuje zdravotná starostlivosť podľa stavu a potrieb klientov.
Ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje nepretržite 24hodín 7dní v týždni a zahŕňa:
základnú ošetrovateľskú starostlivosť - hygienická starostlivosť, podávanie stravy, starostlivosť o vyprázdňovanie, obliekanie, starostlivosť o posteľ a osobné veci.
odborná ošetrovateľská starostlivosť zahŕňa aplikáciu liekov, podávanie stravy sondou, odberu biologického materiálu, preväzy rán, odsávanie sekrétov z dýchacích ciest, meranie fyziologických funkcií, vedenie ošetrovateľskej dokumentácie.
pohybová aktivizácia - zahŕňa jednoduché kondičné cvičenia nácvik sebestačnosti v bežných denných aktivitách klientov, zabezpečenie vhodných konpenzačných pomôcok.
Nutričná starostlivosť, ktorá je koordinovaná nutričnou terapeutkou.

Sme radi, že sme mali mohli tieto exkurzie absolvovať. Spokojní, plní nových informácii a nabití pozitívnou energiou zo slnka sme ukončili dnešný deň.

Čítané 2019 krát
Viac z tejto kategórie: « Voľný víkend Emergency »

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.