Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 11. august 2020
pondelok, 15 október 2018 21:54

Boli sme v Nemocnici Cheb

Napísal(a) Kristína Emília Buriková, ZA IV.B
Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)

Pondelkový program odbornej stáže sme doplnili o zoznámenie sa s Nemocnicou Cheb, ktorá patrí do spoločnosti Karlovarská krajská nemocnica a.s. Karlovy Vary. Cheb je okresné mesto v západných Čechách v Karlovarskom kraji s približne 35 000 obyvateľmi.

Nemocnica Cheb poskytuje akútnu, následnú, lôžkovú a ambulantnú zdravotnú starostlivosť občanom Karlovarského kraja a okresu Cheb. Oddelenia Nemocnice Cheb sú umiestnené vo viacerých pavilónoch. Časť oddelení sa nachádza v zrekonštruovaných priestoroch, časť nemocnice má pôvodné priestory. V súčasnosti je tesne pred dokončením výstavba nového, moderne vybaveného pavilónu. Do novopostaveného pavilónu sa presťahuje prevažná časť oddelení. 

Prehliadku areálu nemocnice sme začali na internom oddelení. Postupne sme pokračovali na chirurgické oddelenie. Nazreli sme do priestorov, kde sa nachádzajú ARO a JIS. Vedúca laboratória nás zoznámila s vybavením a náplňou práce laboratórií. Na rádiodiagnostickom oddelení sme mali možnosť navštíviť CT pracovisko. Na vyšetrenie pacientov používajú špirálové CT. Pracovníčka pracoviska nám ukázala, ako sa na aplikáciu kontrastnej látky do organizmu pacienta v rámci vyšetrenia používa plne automatizovaná, počítačom naprogramovaná, pretlaková striekačka. Zariadenie, bez fyzického zásahu, počas vyšetrenia aplikuje do zaistenej žily pacienta potrebné množstvo kontrastnej látky. Obyčajne je to 50 - 110 ml, závisí to od vyšetrovanej sústavy. Súčasťou nemocnice je aj onkologické oddelenie. Na liečbu pacientov využívajú rádioterapiu pomocou lineárneho urýchľovača i chemoterapiu.
Na konci exkurzie nás príjemne prekvapila návšteva gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Vedúca sestra nám predstavila priestory oddelenia. Najviac nás zaujali informácie o možnostiach vedenia alternatívnych pôrodov. Na základe želania si tehotná žena, počas predpôrodnej prípravy, môže vybrať z viacerých možností vedenia pôrodu. Ide o pôrod v klasickej polohe. Na výber má i pôrod v polohe v podrepe, keď žena kľačí na žinenke, ktorá je umiestnená na zemi. Ženy sa môžu rozhodnúť rodiť aj do vody. K tomuto spôsobu vedenia pôrodu používajú špeciálny bazén, ktorý naplnia vodou teplou cca 38 ˚C. Rodiaca žena môže byť v bazéne celú prvú dobu i druhú dobu pôrodnú. Narodeného novorodenca môžu z vody vybrať ihneď po pôrode alebo ponechať rôzne dlhú dobu vo vode. Samozrejmosťou je prítomnosť otca pri pôrode. Počas pobytu rodičky na sále používajú aj metódy aromaterapie a muzikoterapie. Vedúca sestra nám povedala o aktivite „Jemné zrození“. Zahŕňa prístup prípravy na pôrod cez duševnú prípravu ženy, napr. cez meditácie, fyzioterapiu, relaxáciu a dýchacie praktiky.
Chceli by sme sa poďakovať námestníčke pre nelekárske povolania z Karlovarskej krajskej nemocnice a.s. za sprostredkovanie exkurzie a hlavnej sestre Nemocnice Cheb za sprevádzanie počas návštevy oddelení.
Na záver pobytu v meste Cheb sme si pozreli historickú časť mesta. Naše kroky viedli k unikátnemu a známemu tesnému zoskupeniu 11-tich, pôvodne gotických, domov z 13. storočia „ Špalíček“, ktorý je rozdelený úzkou Kramářskou uličkou širokou len 160 cm. Na jednej z fotografií stojíme v spomínanej uličke. Ďalšie fotografie sme zhotovili pred Kostolom sv. Mikuláša a sv. Alžbety, ktorý je najstarším kostolom v meste, pred Múzeom Cheb i pred Mestským úradom mesta Cheb.

Čítané 2109 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.