Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 11. august 2020
štvrtok, 18 október 2018 20:38

2,1,0 .... pokračujeme v odpočítavaní

Napísal(a) Dagmar Rošková ZA IV.B, Natália Žáková ZA IV.A
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Naše srdce pracuje bez zastavenia 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Je neúnavnou pumpou, ktorá prečerpáva krv v organizme. Vďaka nemu máme silu žiť. Volám sa Dagmar a odbornú stáž som v Karlovarskej krajskej nemocnici a.s. absolvovala na kardiologickom oddelení.

Mala som možnosť získať vedomosti a nacvičovať zručnosti pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a pri realizácii výkonov súvisiacich s postupmi diagnostiky i liečby najmä u pacientov s poruchami srdcového rytmu, s chlopňovými chybami, so zápalmi srdca a srdcových obalov, u pacientov s pľúcnou embóliou, či o pacientov s hypo/hypertenziou. Zážitkom pre mňa bolo, keď som sa zúčastnila na selektívnej koronarografii, pri pažerákovej echokardiografii, pri bicyklovej ergometrii. Viackrát som sa zúčastnila pri elektrickej kardioverzii. So sestrou sme pripravovali pacienta, pomôcky a prístrojovú techniku na realizáciu výkonu. Spolupracovala som s lekárom pri odbere tepnovej krvi na vyšetrenie, pri ošetrení aseptickej rany po implantáciách kardiostimulátorov. Pravidelne som monitorovala fyziologické funkcie. V spolupráci so sestrou som pacientov napájala na telemetrické monitorovanie EKG. Zvládla som nácvik odberu krvi odberovým systémom Monovette. Každý deň som pomáhala pri kontrole evidencie opiátov. Za možnosť praxovať na kardiologickom oddelení som veľmi vďačná. Každá prax bola naplnená množstvom výkonov. Naučila som sa veľa o postupoch starostlivosti o pacientov pri chorobách kardiovaskulárneho systému i o intervenčných postupoch liečby ochorení. Vďaka staničnej sestre i ostatnému personálu som obohatená o množstvo zážitkov a jedinečných skúsenosti. 

Som Natália a rovnako ako Dagmar sa chcem s Vami podeliť o svoje skúsenosti z odbornej stáže na chirurgicko-ortopedickej JIS-ke. Pracovisko zabezpečuje intenzívnu starostlivosť pacientom pred a v pooperačnom období najčastejšie s ochoreniami tráviaceho traktu, po ortopedických, urologických, gynekologických operáciách. Všetci pacienti sú monitorovaní. Mala som možnosť zúčastniť sa na intubácii pacienta, pri zavádzaní centrálneho žilového katétra, pri zavádzaní tepnovej kanyly, pri odbere tepnovej krvi, pri sutúre rany alebo pri resuscitácii pacienta. Pravidelne som monitorovala fyziologické funkcie a saturáciu kyslíka. V spolupráci so sestrou som si mohla nacvičiť požívanie infúznej pumpy. Zaujímavé pre mňa bolo vybavenie pracoviska množstvom pomôcok a zdravotníckej techniky i rýchlo sa meniace okolnosti starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu pacienta. Som veľmi rada, že moja stáž prebiehala práve na tomto type pracoviska. Veľa som sa naučila. Získané vedomosti určite využijem v ďalšom štúdiu. Ďakujem personálu oddelenia za veľmi ústretový a priateľský prístup i za to, že som si mohla nacvičiť mnohé nové zručnosti.

 

 

Čítané 1969 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.