Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 11. august 2020
piatok, 19 október 2018 17:19

1,0 .... a sme v závere

Napísal(a) Vanessa Kislanová, Kristína E. Buriková, IV.B, Mgr. Nataša Sivulková
Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)

Je to tu. Naozaj sme v závere našej odbornej stáže v Karlovarskej krajskej nemocnici a.s. Karlovy Vary. Dnešný deň praxe bol spojený s rôznymi zážitkami. Iba život jedného zdravotníckeho zariadenia ich môže namixovať do svojej nasledujúcej pestrosti.

Julka ešte mohla vidieť realizáciu očakávanej lumbálnej punkcie. Natália sa stretla s „odchodom“ pacienta, o ktorého sa starala a jeho zdravotný stav sa veľmi zhoršil. Dagmar mala celý deň slzy na krajíčku. Vedela, že sa teší na domov, ale chcela by aj ostať. Jakub už s prehľadom reagoval na avízo posádky vozidla RZP, ktoré zasielajú ako správu o dovážanom pacientovi pomocou špeciálnej internetovej aplikácie na terminál personálu emergency. Realizoval výkony starostlivosti o pacientov privezených sanitkou a v jednej chvíli to vyzeralo tak, že bude prítomný pri odvoze pacientky k vrtuľníku na heliport. Celý čas stáže po takomto zážitku túžil. Akútne zrealizované CT však nepotvrdilo vážne ohrozenie zdravia a pacientku umiestnili na expektačné lôžko na pozorovanie. Kristína s Vanessou mali na jednotke intenzívnej starostlivosti menej pacientov ako obvykle. Pocity nostalgie ich tak viac premohli a myšlienkami už boli doma. Pripravili si však svoj príspevok, v ktorom zhrnuli svoje nové vedomosti a zručnosti, ktoré počas stáže získali. 

Spoločne píšu: „Pracovali sme na JIS pre interné odbory a na neurologickej JIS – iktová jednotka. Obe časti sú priestorovo i organizačne prepojené. Realizáciu výkonov starostlivosti sme absolvovali prevažne spoločne. Intenzívnu starostlivosť sme poskytovali prevažne pacientom po náhlej cievnej mozgovej príhode a pacientov, u ktorých je riziko epileptických záchvatov a riziko zlyhania fyziologických funkcií. Ale aj pacientom so septickými stavmi, s urologickými, kardiologickými, pľúcnymi ochoreniami, s hyperglykémiami i počas hypertenznej krízy.
Pre JIS je charakteristické umiestnenie lôžok pre pacientov na tzv. sále. Lôžka sú polohovateľné, oddelené paravánmi. Každé má antidekubitný matrac s kompresorom a nočný stolík. Pri každom lôžku je k dispozícii monitor vitálnych funkcii, stojan s infúznymi pumpami, centrálny rozvod kyslíka, podávaný cez prietokomer cez masku alebo cez kyslíkové okuliare, odsávačka, ventilátor s nebulizátorom. Pri každom pacientovi je fonendoskop a teplomer. Páčilo sa nám, že na hygienickú starostlivosť má pacient vlastný hygienický košík, ktorý obsahuje čistiacu penu, liečivo proti spareninám, krém na starostlivosť o kožu i o nohy, štetôčky na hygienu ústnej dutiny, jednorazové žiletky a jednorazové žinky. Na starostlivosť o vlasy používajú vlasovú čiapku, ktorá obsahuje suchý šampón. Pomôcky na preväzy sú prehľadne usporiadané v preväzovom stolíku. Lieky sa pripravujú na pracovnom pulte.
Spolupracovali sme pri odbere krvi z artérie radialis na vyšetrenie krvných plynov, pri zavadzaní nazogastrickej sondy, pri zavádzaní centrálneho žilového katétra, pri zavádzaní tepnovej kanyly a pri odstránení dialyzačného katétra. Samostatne sme realizovali odbery kapilárnej krvi, žilovej krvi systémom Monovette, riedenie liekov na inhaláciu cez nebulizačnú masku, vyhotovovanie EKG záznamov, aplikácie podkožných injekcií, aplikácie kyslíka, kŕmenie nesebestačných pacientov, kúpele na lôžku, starostlivosť o vyprázdňovanie, meranie hodinovej diurézy, meranie fyziologických funkcií, dezinfikovanie a úpravu postelí, aplikáciu liekov na kožu a posielanie biologického materiálu cez potrubnú poštu. Prvýkrát sme videli hrudnú punkciu. Rtg snímky sa vyhotovujú mobilným RTG pri lôžku pacienta. Na výkon starostlivosti sme mali k dispozícií množstvo jednorazových pomôcok. Sme vďačné za možnosť odbornú stáž absolvovať, veľa sme sa toho naučili.“

Podľa slov žiakov im tri týždne priniesli veľa nových jedinečných skúsenosti. Boli spokojní, ako sa im darilo zvládať realizáciu výkonov, ktoré doteraz neabsolvovali. Vyhovoval im systém práce na pracoviskách, zvládli manipuláciu so zdravotníckou technikou a inými pomôckami. Dokázali sa prepojiť s personálom oddelení. To všetko žiaci predniesli pri vyhodnotení odbornej stáže za prítomnosti námestníčky pre nelekárske povolania. Z ich slov bolo zrejme, že profesionálne viac dozreli.
Naša spolupráca s Karlovarskou krajskou nemocnicou a.s. pokračuje ďalej. Najbližšie príjme na odbornej stáži počas realizácie súvislej odbornej praxe žiakov 3. ročníka v roku 2019. Ďakujeme vedeniu spoločnosti za možnosť odborné stáže realizovať i personálu pracovísk za trpezlivosť a ústretovosť pri práci so žiakmi našej školy. Prajeme si veľa spokojných a dobre pripravených žiakov pre prax.

 

 

Čítané 2120 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.