Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
sobota, 11. júl 2020
pondelok, 23 september 2019 22:01

Akčnosť na ARO a JIS

Napísal(a) Natália Čalfová, ZA IV.B
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

V piatok sme sa mali možnosť zoznámiť s ďalšími úsekmi starostlivosti v Nemocnici Třebíč. Absolvovali sme exkurziu na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení a na multiodborovej chirurgickej jednotke intenzívnej starostlivosti.

Obe pracoviská majú jeden primáriat a vrchnú sestru. Sú umiestnené v novopostavenom pavilóne C.
Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie poskytuje dve oblasti starostlivosti, anesteziologickú a resuscitačnú. Anesteziologickú starostlivosť zabezpečuje tím v zložení anestéziológ a anesteziologická sestra, ktorí podávajú celkové aj regionálne anestézie pri operačných výkonoch v rámci chirurgie, ortopédie, gynekológie, urológie a ORL.
Resuscitačná lôžková časť oddelenia disponuje piatimi plne vybavenými resuscitačnými lôžkami, ktoré sú určené pre pacientov s akútnym ohrozením životných funkcií. Sú to pacienti po kardiopulmonálnej resuscitácii v teréne, aj v nemocnici, pacienti po rozsiahlych operačných výkonoch, pacienti s ťažkými infekciami so zlyhávaním základných životných funkcií a pacienti so zhoršením závažných základných ochorení dýchacieho, obehového a vylučovacieho systému.
Oddelenie je vybavené modernou technikou - monitormi na sledovanie životných funkcií, prístrojmi na monitorovanie srdcovej výkonnosti, dýchacími prístrojmi s režimami umožňujúcimi postupné odpájanie pacienta a prechod k spontánnej ventilácii, prístrojmi na kontinuálne očisťovanie krvi (umelá oblička), prístrojmi pre podávanie roztokov a výživy, odsávačkami atď. Nad každým lôžkom je umiestnená rampa s pripojením na medicinálne plyny, zapojenie prístrojov do elektrickej siete. Jedna sestra počas zmeny zabezpečuje starostlivosť o jedného, prípadne dvoch pacientov. Práca personálu je dynamická, vyžaduje si rýchle reakcie, zručnosti pri obsluhe techniky, príprave pomôcok na rôzne špecializované výkony, vedomosti o rôznej medikácii pacientov, atď.
Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie tiež disponuje niekoľkými ambulanciami – anesteziologickou, nutričnou, ambulanciou bolesti.
Do anesteziologickej ambulancie prichádzajú pacienti pred plánovanými operačnými zákrokmi v anestézii. Anesteziológ zhodnotí ich zdravotný stav podľa výsledkov predoperačných vyšetrení a odberov krvi, zhodnotí anesteziologické riziko a preberie s pacientmi možnosti anestézie pre daný operačný výkon. Po anestézii po operačných výkonoch sú pacienti väčšinou sledovaní niekoľko hodín na zotavovacej (dospávacej) izbe, kde sú monitorovaní a kde anestéziológ nadväzuje primeranou analgetickou liečbou.
Na ARO nadväzuje stavebne i koncepčne multiodborová chirurgická jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS). Na pracovisku majú desať boxov s plne vybavenými lôžkami. Dva boxy sú určené pre pacientov po kostných operáciách, ktorí si vyžadujú vysoký hygienický štandard. Podľa potreby je možné na pracovisku izolovať pacienta s vysokým rizikom infekcie. Na JIS sú hospitalizovaní prevažne pacienti po operačných zákrokoch, ktorí si vyžadujú zvýšený dohľad a intenzívnu starostlivosť. K pacientom po operáciách dochádzajú na vizitu lekári z jednotlivých chirurgických odborov, ale medikáciu im predpisuje anesteziológ. Práve počas našej prítomnosti prijímali na JIS pacienta dovezeného RZP. Pri ohliadke vybavenia JIS nás zaujalo špeciálne lôžko používané pre pacientov s vysokou nadváhou až do 200 kg, ktoré sa podľa potreby dá adekvátne rozložiť podľa hmotnosti pacienta.
V závere by sme sa chceli poďakovať vrchnej sestre ARO i staničnej sestre na JIS za odbornú exkurziu plnú nových informácii.

 

Čítané 958 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.