Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 30. september 2020
streda, 25 september 2019 22:04

Deň v Jihlave bol hlavne o srdci

Napísal(a) Silvia Nemčíková, ZA IV.A
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Získavanie nových odborných vedomosti počas našej odbornej stáže pokračovalo v rámci odbornej exkurzie v meste Jihlava. Deň sme zahájili návštevou Kardiologického oddelenia v Nemocnici Jihlava.

Privítal nás pán Petr Číhal, Dis., ktorý pracuje ako vedúca sestra oddelenia. Zoznámil nás s históriou pracoviska a celou exkurziou nás sprevádzal.
V roku 2007 v jihlavskej nemocnici zahájilo svoju činnosť pracovisko invazívnej kardiologickej a intervenčnej kardiológie, ktoré sa neskôr pretransformovalo na Kardiocentrum Vysočina a.s. V nadväznosti na fungovanie kardiocentra zahájilo svoju činnosť samostatné kardiologické oddelenie. Vybudovaním týchto dvoch pracovísk boli splnené podmienky pre realizáciu včasnej a modernej kardiologickej starostlivosti v kraji Vysočina. V súčasnosti zabezpečujú starostlivosť o pacientov s akútnym koronárnym syndrómom pre spádovú oblasť kraja, čo je asi 520 000 obyvateľov.
Kardiologické oddelenie sa skladá z ambulancií, dvoch štandardných ošetrovacích jednotiek, označených A a B a z desaťlôžkovej koronárnej jednotky intenzívnej starostlivosti. Štandardné ošetrovacie jednotky tvoria dvojlôžkové až trojlôžkové izby pre pacientov. Každá izba má kúpeľňu a WC. Všetky lôžka sú monitorované telemetriou. Je to systém umožňujúci kontinuálne sledovanie EKG pacienta nielen na lôžku, ale aj počas ich voľného pobytu na oddelení. Na tomto oddelení sú hospitalizovaní pacienti po intervenčných výkonoch, po implantácii kardiostimulátora, s poruchami srdcového rytmu, so srdcovým zlyhaním, pacienti, ktorí sa pripravujú na kardiochirurgický výkon alebo s infekčnou endokarditídou. Podstatná časť pacientov je na oddelení hospitalizovaná z dôvodu zavedenia kardiostimulátora (pacemaker). Je to prístroj, ktorý sa používa k liečbe porúch srdcového rytmu. Implantuje sa do pravej alebo ľavej podkľúčnej oblasti. Stimulátor vytvára elektrické výboje, ktoré sú následne prostredníctvom elektród prenášané na srdcovú svalovinu, kde vyvolávajú kontrakciu. Frekvencia signálov sa upravuje podľa potreby pacienta.
Koronárna JIS poskytuje starostlivosť pacientom s akútnymi formami kardiovaskulárnych chorôb vrátane možnosti umelej ventilácie. Jednotka je vybavená špičkovými prístrojmi, ktoré zahrnujú monitorovací systém, defibrilátory, prístroj na obehovú podporu pacienta s akútnym IM a nízkym krvným tlakom, infúzne pumpy a dávkovače, ako aj mobilné monitory a ventilačné prístroje pri transporte pacienta na invazívny liečebný výkon. Počas našej prítomnosti na JIS prebiehala telefonická konzultácia posádky vozidla RLP s lekárom pracoviska, ktorá bola na výjazde za pacientom s podozrením na akútny IM a zasielala telemetrický záznam EKG pacienta priamo z vozidla, aby dostala erudovanú odpoveď, kde presne majú pacienta na ošetrenie transportovať. Takto sa ušetrí cenný čas pre pacienta, či je u neho nutný rýchly intervenčný zákrok na cievach srdca, aby následky ischémie na srdcovom svale boli minimálne až žiadne.
Boli sme prítomní i na zákrokovom angiologickom sále Kardiocentra, na ktorom práve prebiehala koronarografia. Výkon za prísne aseptických podmienok zabezpečoval lekár a sestra. Zaujímavé bolo, že sa u staršej pacientky lekárovi pre objektívne príčiny nepodarilo zaviesť katéter do artérií radialis na obidvoch horných končatinách a museli využiť prístup zavedenia katétra cez artériu femoralis. Na monitoroch sme mohli sledovať plnenie ciev srdca kontrastnou látkou.
Po návšteve nemocnice sme si prezreli centrum mesta a neskôr sme zamierili do známeho Jihlavského podzemia, ktoré je druhé najväčšie na území Českej republiky. Chodby v Jihlavskom podzemí dosahujú dĺžku až 25 km. Chodby vznikli vzájomným prepojením skladov, ktoré boli od konca 13. storočia vytesané v skale. Veľakrát slúžili k uskladneniu piva a remeselníckych výrobkov. V najhlbšom mieste vedie trasa 18 metrov pod povrchom a unikátom je fosforovo svietiaca chodba.
Tento poznávací deň bol pre nás veľmi prínosný a tešíme sa na ďalší.

Čítané 1136 krát
Viac z tejto kategórie: « Urologické oddelenie

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.