Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
piatok, 23. október 2020
štvrtok, 20 február 2020 16:30

Neurologické oddelenie

Napísal(a) Patrícia Švecová, ZA III.B
Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)

Počas odbornej stáže v Karlovarskej krajskej nemocnici a.s. Karlovy Vary pracujem na neurologickom oddelení. Zabezpečuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom s ochoreniami periférneho a centrálneho nervového systému.

Pozostáva z iktového centra, ktoré je umiestnené v pavilóne akútnej medicíny, zo štandardnej ošetrovacej jednotky s 30-timi lôžkami a z denného stacionára, ktorý má 7 lôžok.
Na oddelení sú najčastejšie hospitalizovaní pacienti s ochoreniami: náhla mozgová cievna príhoda, epilepsia, Parkinsonova choroba, vertigo, demencie, chronické bolesti chrbta, ochorenia citlivosti a hybnosti, nádorové ochorenia, neuroinfekcie, demyelizačné ochorenia, stavy po operáciách mozgu a chrbtice.
Pracujem na štandardnej ošetrovacej jednotke. Je to obojstranný typ ošetrovacej jednotky. K priestorovým častiam patria izby pre pacientov, vyšetrovňa, prípravovňa liekov, čistiaca miestnosť, denná miestnosť pacientov, kúpeľňa, čajová kuchynka a miestnosti pre personál. Každodenne realizujem starostlivosť o bio-psycho-sociálne potreby pacientov, meranie fyziologických funkcií, saturácie kyslíka, odbery kapilárnej i venóznej krvi na vyšetrenie, aplikáciu injekcií. Spolupracujem so sestrou pri aplikácii liekov cez ústa, infúzií, pri starostlivosti o periférne kanyly. Zhotovujem EKG záznam. Podieľam sa na príjme pacienta na oddelenie a pri prepustení, na starostlivosti o pomôcky a prostredie pacienta. Pri realizácii výkonov používam mnohé pomôcky na jednorazové použitie. Zúčastnila som sa na odborných vyšetreniach, napr. na lumbálnej punkcii, pri elektroencefalografii.
Som rada, že mi bolo umožnené pracovať na tomto oddelení. Personál ma prijal medzi seba a zapájajú ma do všetkých výkonov. Osvojila som si systém práce oddelenia. Zvládam činnosti s používaním iných systémov pomôcok. Napr. prvýkrát som mala možnosť realizovať odber krvi uzavretým odberovým systémom Monovette.

Už mám skoro dva týždne praxe za sebou a teším sa, čo mi prinesú najbližšie dni.

 

Čítané 734 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.