Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 30. september 2020
piatok, 05 jún 2015 00:00

Mobility Třebíč, tretí turnus - piaty deň

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Tento deň sem začali odbornou praxou v nemocnici Třebíč. Počas praxe sme navštívili Centrálne laboratórium a Detské oddelenie, ktoré sa nachádzajú v miestnej nemocnici.
Centrálne laboratórium poskytuje laboratórne služby, a to na oddelení klinickej biochémie (OKB), hematologicko-transfúznom oddelení (HTO) a oddelení klinickej mikrobiológie(OKM).

Pre odbery biologického materiálu poskytujú aj možnosť využiť odberové ambulancie, ktoré sú súčasťou Centrálneho laboratória. Centrálne laboratórium sa delí na 3 časti. V prvej časti - na oddelení klinickej biochémie sa vyšetruje biologický materiál: krv, moč, stolica, spútum, likvor a výpotky pomocou najmodernejších laboratórnych prístrojov.
V druhej časti- na hematologicko-transfúznom oddelení sa vyšetruje krv a kostná dreň. Táto časť laboratória poskytuje diagnostickú, liečebnú a dispenzárnu starostlivosť o pacientov s ochoreniami krvotvorby a poruchami zrážanlivosti krvi. Hematologické laboratórium poskytuje veľké spektrum laboratórnych vyšetrení základných (krvný obraz a diferenciálny rozpočet) i špeciálnych vyšetrení(mikroskopické hodnotenie náterov kostnej drene) ako aj hemokoagulačných testov (zisťujú sa vrodené a získane poruchy krvácania).
Súčasťou laboratória je krvná banka, ktorá zabezpečuje transfúzne prípravky a krvné deriváty pre nemocnicu.
V tretia časť - oddelenie klinickej mikrobiológie sa zameriava na vyšetrenia bakteriologické, virologické, sérologické, parazitologické, mykologické.
Po odbornej exkurzii v centrálnom laboratóriu sme boli na detskom a novorodeneckom oddelení v Nemocnici Třebíč. Súčasťou tohto oddelenia je aj Baby Box, ktorý patrí pod novorodenecké oddelenie. Toto oddelenie sa delí na ambulantnú a lôžkovú časť. V ambulantnej časti sa nachádzajú ambulancie ako príjmová, endokrinologická a gastroenterologická ambulancia. V poobedňajších hodinách funguje ambulantná časť ako aj pohotovosť. V lôžkovej časti sú hospitalizované deti
z interného, chirurgického, ortopedického, ORL, urologického, kožného a infekčného oddelenia. Na oddelení sa prijímajú pacienti od narodenia po dovŕšenie 19 roku života. Celé oddelenie disponuje 23 lôžkami, z toho 7 je pre doprovod s deťmi. Oddelenie má dve jednotky intenzívnej starostlivosti , a to pre deti a dorast a pre novorodencov. Dôležitou súčasťou oddelenia je materská škola, ktorá zlepšuje psychický stav hospitalizovaných detí.
Ďalšou časťou nášho programu bola návšteva časovej expozície alebo tzv. „prechádzky Třebíčskou históriou“ , kde sme mali možnosť vidieť premeny mesta Třebíč, listinu mestských práv, módne trendy jednotlivých storočí a rôzne ručné práce a maľby žiakov zo základných škôl.
Záver nášho programu sme ukončili spoločným stretnutím so žiakmi hosťujúcej školy.

Čítané 2950 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.