Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
sobota, 28. marec 2020
nedeľa, 14 jún 2015 00:00

Mobility Třebíč, tretí turnus - dvanásty deň

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Naša odborná stáž sa blíži ku koncu. V posledný deň sme absolvovali exkurziu v Domove pre seniorov Třebíč, Koutkova - Kubešova, príspevková organizácia, kde sme sa zoznámili s prostredím, personálom a obyvateľmi domova. Vznikol spojením predchádzajúcich dvoch domovov pre dôchodcov. Poslaním spomínaného zariadenia je poskytovať nepretržitú starostlivosť (pobytové sociálne služby) seniorom.

Do zariadenia sú prijímaní klienti, ktorí dosiahli dôchodkový vek a nie sú schopní si sami zaistiť splnenie základných potrieb a nemôžu žiť vo svojom prirodzenom prostredí. Cieľom úsilia všetkých pracovníkov je zaistiť obyvateľom zariadenia prežiť dôstojnú starobu. Veľký dôraz kladú na želania svojich klientov, ktoré sa týkajú menších nákupov, návštevy kaderníka v meste, zabezpečenie liekov a podobne. Zariadenie má štyri poschodia, prvé tri sú vyhradené klientom a posledné kanceláriám. Medzi klientmi sme sa pohybovali v civilnom oblečení, aby sme ich neznepokojovali. V dome sme sa zoznámili s možnosťami rehabilitácie, ergoterapie, magnetoterapie. Mali sme možnosť vidieť hudobný program žiakov základnej školy, ktorí toto zariadenie pravidelne navštevujú. 

Napoludnie nás prijala vedúca manažérka pre zdravotnícke odbory a pani zástupkyňa riaditeľa hosťovskej školy, udelili nám certifikáty o odbornej stáži v zahraničí, vyhodnotili sme spoločne našu odbornú stáž. Ako spomienku na tento pobyt sme dostali veľmi milé darčeky.

Čítané 3035 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.