Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 11. august 2020

Silvia Grešová

Naša odborná stáž sa blíži ku koncu. V posledný deň sme absolvovali exkurziu v Domove pre seniorov Třebíč, Koutkova - Kubešova, príspevková organizácia, kde sme sa zoznámili s prostredím, personálom a obyvateľmi domova. Vznikol spojením predchádzajúcich dvoch domovov pre dôchodcov. Poslaním spomínaného zariadenia je poskytovať nepretržitú starostlivosť (pobytové sociálne služby) seniorom.

Dnes sme navštívili hemodialyzačné stredisko, ktoré je súčasťou interného oddelenia. Stredisko vykonáva: hemodialýzu, peritoneálnu dialýzu a taktiež prípravu pacientov na transplantáciu obličiek. Oddelenie zabezpečuje nepretržitú prevádzku 7 dni v týždni s ôsmymi lôžkami.

V tento víkendový deň sa nám menil učiteľský dozor. Rozlúčili sme sa s pani učiteľkou PhDr. Baníkovou a privítali sme pani učiteľku PhDr. Chaľovú, s ktorou sme navštívili Mahenovo divadlo v Brne.

Exkurzia. V takomto slova zmysle sa niesol dnešný deň. Každý z nás sa pobral na svoje oddelenia, počas ktorých sme absolvovali už spomínanú exkurziu na očnom oddelení a v spánkovom laboratóriu.

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.