Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 04. jún 2020
utorok, 20 september 2016 23:20

Dobré slovo je tiež skutok

Napísal(a) Simona Bartková, ZA IV.A
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Dnešný deň sme začali odbornou praxou v Domove pro seniory Koutková – Kubešova Třebíč. V tomto zariadení je poskytovaná nepretržitá pobytová sociálna služba klientom s cieľom prežiť dôstojnú a plnohodnotnú starobu.

Cieľovou skupinou sú klienti, ktorí dosiahli vek pre uznanie starobného dôchodku a súčasne si nezaistia ani s pomocou rodiny naplnenie základných potrieb vzhľadom k svojmu veku a zdravotnému stavu.
Domov pre seniorov poskytuje svoje služby od roku 1999. Kapacita zariadenia je 107 klientov, z toho 28 je ubytovaných na oddelení s osobitným režimom. Sú to klienti trpiaci demenciou a Alzheimerovou chorobou. Oddelenie je zabezpečené číselným zámkom a rôznymi inými zariadeniami na zabezpečenie bezpečnosti klientov. Nachádzajú sa tu jednolôžkové a dvojlôžkové izby, ktoré si môžu klienti zariadiť svojim nábytkom.
Po školení BOZP sme sa zapojili do práce. Pomáhali sme pacientom s vykonávaním sebaobslužných činností, aplikovali sme inzulín, spolupracovali so sestrou pri preväze septických rán. Oboznámili sme sa a vyskúšali si používanie hydraulického zdviháku pri posadzovaní klienta do sedu. Prvýkrát sme mali možnosť vidieť softwerovú komunikačnú pomôcku Quad Joy, ktorá má ovládač elektronicky vybavený pomocou hlasu a dychu. Toto zariadenie klientovi umožňuje ovládať ústami PC a cez neho televíziu a dokonca ventilátor, čím výrazne zlepšuje kvalitu života, uľahčuje spoluprácu a komunikáciu so zdravotníckym personálom.
Klienti domova pre seniorov majú možnosť zúčastňovať sa aktivít, ktoré pre nich pripravujú pracovníci zariadenia, aj my sme sa dnes do jednej z takýchto aktivít zapojili. Medzi najobľúbenejšie skupinové aktivity v rámci ergoterapie patria ručné práce a keramická dielňa, pri ktorých klienti pripravujú rôzne výrobky určené na výzdobu interiéra domova. Ďalšie obľúbené aktivity sú športové hry, kolky, petang, čítanie literatúry a dennej tlače, tréningy pamäte a prednášky v rámci univerzity tretieho veku. Pravidelné individuálne aktivity sú realizované podľa individuálnych potrieb klientov. Kľúčový pracovník má u pridelených klientov na starosti asistenciu a sprievod pri vybavovaní úradných záležitostí, nakupovaní či vybavovaní osobnej korešpondencie.
Úspešná komunikácia je základom úspešnej starostlivosti a my sme dnes mali možnosť viesť dlhšie rozhovory s klientmi, spoznať sa s nimi a aj takto prispieť k uspokojeniu ich potrieb.

 

 

Čítané 2303 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.