Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 04. jún 2020
piatok, 23 september 2016 21:58

Starnutie nemusí byť nuda

Napísal(a) Simona Bartková, ZA IV.A
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Týmto heslom sa riadi Domov pro seniory Manž. Curieových Třebíč, v ktorom vykonávame našu odbornú prax. Svoj domov tu našlo 193 klientov.

Zariadenie poskytuje individuálnu starostlivosť a podporu seniorom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, alebo si vyžadujú neustálu starostlivosť vzhľadom na ich vyšší vek, zdravotný stav a tiež potrebujú pravidelnú pomoc pri sebaobslužných činnostiach. Pracovníci zariadenia klientov motivujú k sebestačnosti a k aktívnemu starnutiu prostredníctvom ergoterapie, muzikoterapie a rôznych zaujímavých voľnočasových aktivít dodržiavaním zásad ako sú: rešpekt a úcta ku klientom, aktívna spolupráca s rodinou a príbuznými či individuálny prístup ku klientom. Jedným zo špecifík tohto zariadenia je možnosť priniesť a chovať si zvieratko (mačka, pes, andulka...) s ohľadom na prevádzkové možnosti. Domov má 9 poschodí rozdelených do 3 úsekov: úsek A-nesebestační, imobilní a ležiaci klienti, úsek B- čiastočne sebestační klienti, úsek C- čiastočne mobilní klienti.

Dnes sme zase o skúsenosť bohatší. Mali sme možnosť bližšie sa oboznámiť s konceptom bazálnej stimulácie a s pojmami ako je poloha múmie a poloha hniezdo. Metóda je vhodná u ľudí dlhodobo pripútaných na lôžko, nekľudných či dezorientovaných, ľudí v intenzívnej starostlivosti a geriatrických pacientov. Umožňuje vnímať vlastnú identitu človeka, napomáha zlepšiť komunikáciu s okolím a orientovať sa v priestore a čase. Dá sa uskutočňovať na každej časti tela, hlavne na končatinách a na tvári. K dorozumievaniu sa využívajú hlavne slová – milý pozdrav alebo oslovenie. Pri všetkých činnostiach zdravotnícky pracovník komunikuje, pričom používa jednoduché slová, ktoré vyjadrujú zmysel jeho činností. Ďalším dorozumievacím prostriedkom je dotyk - najvhodnejší vždy na tom istom mieste (iniciálny dotyk), vibrácie, obrázky, sluchové nahrávky, obľúbené potraviny a pod. Činnosti sú u klienta realizované tak, že si na ne môže zvyknúť a nájsť v nich istotu a orientáciu. Bazálna stimulácia sa pokúša dať klientovi zreteľné vnemy a skúsenosti, vzťahujúce sa na zážitky z vnímania vlastného tela, ale tiež na zážitky z okolia. Vďaka tomu, že činnosti majú opakujúci sa priebeh, môže klient lepšie vnímať a spracovať nové zážitky a skúsenosti. Bazálna stimulácia je štruktúrovaná a umožňuje vznik zážitkov. Túto metódu využívajú vyškolení pracovníci v každodennej starostlivosti o klienta.

Po praxi sme náš deň ukončili prehliadkou nádhernej baziliky sv. Prokopa, dozvedeli sme sa zaujímavé veci z histórie baziliky a mesta Třebíč.

 

Čítané 2305 krát
Viac z tejto kategórie: « Príklad zapôsobí viac ako slová

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.