Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 28. jún 2022

Daniela Karaščáková

Dnes po skončení praxe sme navštívili stredisko komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti Fontána. Riaditeľkou strediska sociálnej starostlivosti je Mgr. Libuše Homolková.

V dnešný deň sme sa dozvedeli o čosi viac o Oblastní nemocnici Kladno, ktorá je akciovou spoločnosťou. Dozvedeli sme sa to vďaka hlavnej sestre Bc. Anete Růžičkovej a o tieto informácie by sme radi podelili aj s vami.

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.