Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 15. júl 2020
štvrtok, 13 jún 2013 00:00

Odborná stáž v Třebíči ZA III.A - 10. deň

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Dnes nás prebudil pekný slnečný deň a už len kvôli tomu sme išli k pacientom s veľkým úsmevom. Rozdelili sme sa ako zvyčajne po jednotlivých oddeleniach. Práce na oddeleniach bolo dosť a tak sme sa aktívne zapájali do uspokojovania potrieb pacientov. O deviatej hodine sme sa už čakali pred chirurgiou, aby sme sa mohli zúčastniť ďalšej exkurzie a to na hemodialyzačnom stredisku.

Hemodialýza je liečebná metóda, ktorá odstraňuje splodiny látkové premeny zadržiavané v organizme pri zlyhávaní obličiek a plní tak funkciu umelej obličky . Princíp hemodialýzy spočíva v difúzii rozpustených látok cez semipermeabilnú membránu (polopriepustný filter). Používa sa tzv. protismerný tok, kedy dialyzačný roztok (obvykle o prietoku 500-800 ml/min) preteká pozdĺž membrány v opačnom smere akým tečie krv, pri ňom nastáva najväčší lokálny rozdiel koncentrácie a dialýza je tak najúčinnejšia. Hemodialyzačné oddelenie je súčasťou interného oddelenia.

Eliminačnými metódami na moderných prístrojoch poskytujeme náhradnú funkciu obličiek.
Vykonáva sa tam: hemodialýza, peritoneálna dialýza, pripravujú sa tam pacienti k transplantácii obličiek. Pracujú nepretržite sedem dní v týždni na ôsmych lôžkach. Používajú desať dialyzačných monitorov.

Po praxi sme mali dnes konečne trochu času pre nás do pol štvrtej. Potom sme sa vybrali na prehliadku zadnej synagógy v židovskej časti mesta. Zadná synagóga pochádza z roku 1669. Najdôležitejšia časť bola východná stena, ktorá smeruje k Izraelu, kde sa nachádzala schránka s Tórou. Na stenách synagógy sa nachádzajú maľby, ktoré sa zachovali z rokov 1706 - 1707, boli maľované bez šablón . V susedstve zadnej synagógy bol v roku 1798 postavený dom, v ktorom sa teraz nachádza múzeum. Múzeum obsahuje jedinečnú expozíciu bývania židovskej rodiny v medzivojnovom období. V dome sa nachádzajú typické predmety, ktoré charakterizujú spôsob života židov a ich tradícii. Budova a synagóga sú ďalšou cennou a výnimočnou pamiatkou zapísanou v UNESCO. Prehliadka sa nám veľmi páčila a dozvedeli sme sa veľmi veľa zaujímavostí napr. ženu zvykli po svadbe ostrihať do hola, aby nemohla svojim vlasmi zvádzať iného muža. Nožom, ktorým sa krájalo mäso sa už nemohol krájať syr. Pravé košér víno smel vyrábať len muž, žena nemohla byť prítomná. Počas sviatku šabat (sobota) sa nesmelo pracovať, česať, variť, starať sa o domácnosť, aj toaletný papier si museli natrhať deň vopred.

Čítané 4097 krát

Najnovšie od Saskia Nadine Fischerová

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.