Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
sobota, 15. august 2020

Saskia Nadine Fischerová

Dnes nás prebudil pekný slnečný deň a už len kvôli tomu sme išli k pacientom s veľkým úsmevom. Rozdelili sme sa ako zvyčajne po jednotlivých oddeleniach. Práce na oddeleniach bolo dosť a tak sme sa aktívne zapájali do uspokojovania potrieb pacientov. O deviatej hodine sme sa už čakali pred chirurgiou, aby sme sa mohli zúčastniť ďalšej exkurzie a to na hemodialyzačnom stredisku.

Jihlava je historické, banícke  mesto  založené v 13. storočí. Od roku 1982 je mestskou pamiatkovou rezerváciou a od roku 2000 centrom kraja Vysočina. Mesto má viac ako  50 tisíc obyvateľov.

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.