Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 25. február 2020
piatok, 20 jún 2014 00:00

Školský rok 2011/2012

Napísal(a)

2.septembra sme začali nový šk. rok tradične v aule školy .Slávnostný príhovor predniesla riaditeľka školy PhDr. Marcela Griščíková.

Žiaci druhého ročníka záver prázdnin a úvod školského roka strávili na plaveckom výcviku v Taliansku, v stredisku Lido degli Estensi. Pre mnohých to bol prvý dotyk s morom. Niektorí v rámci fakultatívneho výletu navštívili Benátky. Žiaci tretieho ročníka absolvovali kurz na ochranu zdravia a života na Sninských rybníkoch. Vedúci kurzu bol Mgr. Andrej Griščík a ďalší ped. dozor tvorili Mgr. I. Švigárová ,Mgr. P. Blaha. V septembri v rámci osláv pamätného dňa mesta Humenné sa uskutočnil koncert Neber drogy – ber hudbu.

Za každou pastelkou sa skrýva ľudský osud. Aj v tomto roku naši žiaci pomáhali vo verejnej zbierke Biela pastelka, ktorá zlepšuje život tých , ktorí musia zrak nahradiť iným zmyslom. Úspešná bola prezentácia tretiakov pri príležitosti Dňa srdca. Podujatie pripravila Mgr. I. Švigárová, koordinátorka protidrogovej prevencie na škole. Najviac zarezonoval Kód zdravého života, ktorý žiaci napísali na chodník.

Krásny jesenný čas využil Mgr. A. Griščík k zorganizovaniu turistickej vychádzky na Sokolej pre priaznivcov turistiky.
V cezpoľnom behu družstvo dievčat našej školy v zložení F. Bačíková , Z. Smetanková a P. Sopkaničová získali 3.miesto.
Október mesiac úcty k starším sme podporili zbierkou Lienka pomoci na podporu seniorov spolu so SČK.

Dobrovoľnícka práca našich žiakov bola zviditeľnená aj v regionálnej tlači poďakovaním Slovenského Červeného kríža , Územným spolkom Humenné na čele s p. riad. PhDr. Silviou Knapíkovou.

Činnosť školy zviditeľňujeme výjazdmi na základné školy v našom okrese. Túto činnosť koordinuje Mgr. Anna Chocholová , výchovná poradkyňa školy. Navštívili sme ZŠ v Topoľovke, Udavskom, Vyšnom Hrušove, Papíne , Ohradzanoch, Košarovciach, Kamenici na d Cirochou, Klenovej ,Ubli, Radvani nad Laborcom.

21.10. sme pre záujemcov otvorili brány školy v rámci Dňa otvorených dverí.

Október je medzinárodný deň školských knižníc. Každoročne vyučujúca slovenského jazyka a literatúry PaedDr. Gabriela Zavadská a knihovníčka PhDr. Radoslava Chaľová sa zapájajú do tohto projektu. Témou tohtoročného 7.ročníka MDK bolo Školské knižnice pripravujú pre život. V tejto súťaži sme získali 69 bodov a 60. miesto spomedzi 300 prihlásených škôl. Taktiež sme sa zapojili do projektu záložka do knihy spája školy. V tomto ročníku partnerskou školou bola SOŠ v Rožňave.
V tomto roku sa prvýkrát uskutočnila súťaž v prvej pomoci pre žiakov 9.ročníkov. Súťažili trojčlenné družstvá zo 6.základných škôl. Iniciátorkami súťaže boli Mgr. Slávka Kráľová a Mgr. Mirka Kolesárová.

Víťazom sa stalo družstvo Základnej školy SNP Humenné.

Žiačky podporili 3. ročník verejnej zbierky Hodina deťom. Uličnica, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska vďaka našim žiakom získala 172 eur(€).

Mesiac november bol venovaný boja proti drogám. Koordinátorka protidrogovej prevencie zorganizovala výstavu výtvarných prác. V súťaži prvé miesto získala N. Pekalová, vďaka najvyššiemu počtu hlasov.

Nadácia Orange vyhlásila 9.ročník grantového programu „Školy pre budúcnosť“ na podporu inovatívneho vyučovania a vzdelávania pedagógov. Mgr. S. Hejnusová získala grant na inštruktora prvej pomoci a Mgr. S. Kráľová získala grant pre projekt Psychológia hrou.

Na 35. ročníku regionálnej súťaže v umeleckom prednese pod názvom Horovov Zemplín nás reprezentovala Silvia Buríková , žiačka 3.ročníka , ktorá poéziou P. O. Hviezdoslava Agar získala 2.miesto.

V deň Mikuláša sme rozsvietili jedličku v aule školy. ZA II.A si pripravili divadelné predstavenie Perinbaba a ZA II. B Vianočnú koledu. Tu ZA II.A Mgr. Slávka Kráľová a ZA II.B Mgr. A. Kowalská.

V predvianočnom období žiaci navštívili tieto sociálne zariadenia: ZA I.B – MŠ v Brekove , ZA I.B Detský domov sv. Mikolaja v Medzilaborciach a tretiaci navštívili LILU.

ZA I.B pri tejto príležitosti navštívili Múzeum moderného umenia. S rokom 2011 sme sa rozlúčili slávnostný posedením v budove školy. Slávnostný príhovor predniesli Mgr. Kolesárová a RNDr. Ondrej Molčan.

Aby bolo všetko nežné .... ako snežné kvapky.
Aby Vám nič neskazilo tieto Božie sviatky ....
Týmito slovami sa na stránke školy prihovorila riaditeľka školy.

Žiaci nás reprezentovali v olympiádach na regionálnych kolách:

  • v anglickom jazyku –Silvia Dunajová , ZA IV. A,
  • v nemeckom jazyku – kategória II. C –Saskia Nadine Fischerová

Kategória 2.D Ivana Gaľová – ZA IV. A
v slovenskom jazyku

  • kat. A Anna Chmeľová
  • kat. B Mária Hovancová

Výchovný koncert občianskeho združenia Cultura Humana sa uskutočnil v kostole Košických sv. mučeníkov. Účinkovali Ladislav Suchoža - spev, Svetlana Janušová – spev, Daniel Špinár – klavír. Účinkujúci interpretovali vianočné spevy a koledy.

V rámci predvolebnej kampane zavítal na našu školu poslanec NR, Marek Maďarič.

V tomto školskom roku sme mali viacerých jubilantov , ktorí si pripomenuli polstoročie svojho života: Mgr. A. Fedoriaková, PaedDr. G. Zavadská , Ing. A. Vovčková. V minulom šk. roku to bola PhDr. J. Šafranová.

Aj tohto roku sa uskutočnila súťaž v obväzovej technike .Na prvom mieste sa uskutočnila F. Bačíková.

V okresnom kole Vansovej Lomničky sa zúčastnili S. Buríková a Anastázia Mikulášková. S. Buríková postúpila do krajského kola.

Na Valentína sa uskutočnil študentský ples. Kráľom plesu bol Juraj Surina (4. roč.) a Marianna Sabolová (1.roč.).

Družstvo dievčat súťažilo v okresnom kole vo volejbale. Pribinove poklady boli venované historickému Kežmarku. Členmi družstva boli D. Kuchtanin, N. Gdovinova, S. Timková.Žiakov pripravoval Mgr.A.Griščík.

V rámci pravidelných návštev divadla sme navštívili predstavenie „ Quo vadis ?“.

Za Krásu slovu , je súťaž organizovaná Maticou slovenska a v krajskom kole 1. miesto získala Silvia Dunajová.

13.3. sa uskutočnila PFIČ a PFEČ maturitnej skúšky zo SJL, ANJ a NEJ.

Oslavy Dňa učiteľov sme si pripomenuli v učebni č.105. Výzdoba bola v duchu Veľkej noci.

Predsedníčka OZ ZaSS Mgr. Hejnusová sa zúčastnila konferencie Zuwinbat v Rakúsku.

Svetový deň zdravia v spolupráci s RÚVZ zorganizovala Mgr. I. Švigárová. Druháci navštívili Vihorlatskú hvezdáreň.

Školský internát zorganizoval výlet do Červeného Kláštora.

Apríl mesiac –lesov . Naši žiaci podporili akciu Chráňte lesy spolu s nami. Lesoochranárske združenie Vlk koordinuje na škole RNDr. A. Mačošková.

V krajskom kole Vansovej Lomničky v Stropkove S. Buríková získala 2. miesto. Žiačku pripravovala PhDr. Jana Šafranová.

PhDr. M. Griščíková ,riaditeľka školy nás zastupovala na zasadnutí Asociácie SZŠ v Banskej Bystrici.
V máji prváci absolvovali plavecký výcvik.

Silvia Dunajová , žiačka 4. ročníka, svoj rečnícky talent prezentovala v súťaži Štúrov Zvolen.

V 4.ročníku od 21.5. začali praktické maturitné skúšky pre 20 žiakov denného štúdiá. 4 žiaci nesplnili podmienky k MS.
9 žiakov maturovalo v externej forme.

Šk .rok sme ukončili slávnostne v aule školy.

 

Čítané 5047 krát
Viac z tejto kategórie: « Školský rok 2010/2011

Školský kalendár

Najnovšie články

  • 1
  • 2
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.