Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
sobota, 15. august 2020
sobota, 19 december 2009 00:00

Školský rok 2005/2006

Napísal(a)

1.9.2005 bola vedením školy poverená Mgr. Alžbeta Fedorjaková.Tá do funkcie zástupcu školy poverila PhDr.Marcelu Griščíkovú,ktorá sa od 1.9.2010 stala riaditeľkou školy. V šk.roku 2005/2006 žiaci sa zapájajú do súťaží a podujatí v rámci mesta a regiónu.


V septembri tretiaci sa zúčastnili Kurzu ochrana človeka a prírody, maturanti sa zúčastnili besedy s Antonom Rákayom. Na škole sa realizoval Kurz Opatrovateľstvo. Žiaci M.Dochanová a A.Stupáková nás reprezentovali na súťaži Slovenčina moja v regionálnom kole. Aj v tomto roku sme usporiadali Deň otvorených dverí. Zapojili sme sa do finančnej zbierky na podporu nevidiacich Biela pastelka. V regionálnom kole Timravina studnička 3.miesto získala Eva Škvarková. V halovom futbale nás reprezenovalo družstvo chlapcov v zložení:T.Dovhun, J.Burda, R.Guba, M.Štefančík, T.Kovaľ, J.Dudáš, V.Procházka.L.Rakár, L.Melník, M.Murín, J.Oľha, F.Džubák.
V 34.ročníku Večerného behu organizovaného SPŠCH nás reprezentovali v týchto kategóriach žiaci:staršie žiačky-M.Škorvánková, A.Henčeková, A.Hajduková, starší žiaci-J.Švab, dorastenky-V.Kozmonová, dorastenci-R.Guba. A.Hajduková obsadila 3.miesto. V Horovovom Zemplíne nás reprezentovali žiaci – E.Škvarková a M.Karpáčová. 4.Európsky deň rodičov a škôl sme zrealizovali 25.novembra. V olympiáde v obvodnom kole nás reprezentovala v anglickom jazyku V.Kozmonová a v nemeckom jazyku A.Stupáková.Tradične Mikuláš patril rozsvieteniu jedličky v aule školy a triedy navštívili sociálne zariadenia v našom regióne. V tomto období našu školu navštívila I.Ohnivec, generálna konzulka Ukrajiny v Prešove, I.Laba, predseda Ústrednej rady Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR a ukrajinskí spisovatelia-Chodanič a Kuzan. Pre zlepšenie propagácie školy sa uskutočnili výjazdy do ZŠ v okrese a uskutočnil sa Deň otvorených dverí.
9.3. primátor mesta MUDr. V.Kostilník sa zúčastnil besedy so žiakmi.
V matematickej olympiáde v školskom kole 1.miesto získal V.Daňo a V.Kukla. Základy prvej pomoci prezentovali žiaci v Humennskej televízii. Škola získala akreditáciu na vzdelávanie v kurzoch Opatrovateľstvo, Opatrovateľstvo a všeobecná jazyková príprava v nemeckom jazyk a anglickom jazyku. V Ošetrovateľskom centre s.r.o. bolo vytvorené nové školiace pracovisko pre odbor zdravotnícky asistent. V DM bola realizovaná činnosť v troch výchovných skupinách. Žiaci aktívne spolupracovali so SČK na území mesta pod vedením Mgr.J.Kalábovej. Aj vtomto roku predsedom správnej rady n.f.Sestrička je RNDr.O.Molčan.
V súťaži Pribinové poklady družstvo v zložení V.Daňo, M.Dochanová, K.Machalová obsadili 7.miesto.Tentoraz bola súťaž venovaná mestu Prešov. Víťazkou Talentov školy sa stala Dagmar Tatarová. Víťazkou výtvarnej súťaže sa stala Veronika Fedorčáková. 16.mája školu navštívil JUDr.Róbert Kaliňák. V okresnej súťaži Literárne talenty čestné uznanie získala V.Fedorčáková. V okresnom kole Hviezdoslavov Kubín nás reprezentovala E.Škvarková a Miškovičová. V okresnom kole v ľahkej atletike 2.miesto získala A.Hajduková a 3.miesto v behu na 100m Z.Karabinčíková. 1 jún patril Chalage day. Na našej škole to bol tanečný maratón. Najdlhšie tancovali M.Dochanová,J.Šimková,M.Cehlárová.Zručnosti zdravotníckeho charakteru žiaci predviedli v súťaži predlekárskej prvej pomoci a obväzová technika. Žiaci boli úspešne zapojení do projektu Evička nám ochorela. Záver roka patrí maturitám a súvislej odbornej praxi.

Čítané 4136 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.