Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
sobota, 15. august 2020
pondelok, 06 február 2012 15:01

Školský rok 2007/2008

Napísal(a)

V úvode nového školského roka zavítali k nám hostia zo SZŠ a VOŠ v Kladne. Tento pobyt sa uskutočňuje vďaka našej absolventke,ktorá pôsobí na ako odborná zástupkyňa na SZŠ v Kladne Mgr.Jana Uhrová.

 

V rámci turistického výstupu žiaci navštívili Poloniny. Za pomoc v Bielej pastelke škola obdržala ďakovný list. Prvýkrát sa uskutočňuje olympiáda v slovenskom jazyku. V krajskom kole v 2.kategórii nás reprezentovala Lucia Simová a v 3.kategórii K.Machalová. A.Henčeková opäť obsadila v Timravinej studničke 3.miesto. Zúčastnili sme sa divadelného predstavenia Statky-zmätky v DJZ Prešov. V októbri 2007 nás navštívili zo SZŠ 5.května v Prahe pod vedením riaditeľky školy a našej bývalej žiačky PhDr.M.Janákovej-Gajdošovej.

Aj v tomto roku sme podporili celonárodnú zbierku „Biela pastelka“. Kúpou bielej pastelky sme pomohli nakresliť príbeh do tmy. Zbierku koordinovala Mgr.Jana Kalabová. Taktiež sme podporili zbierku na pomoc hladným deťom. Jesenné dni Mgr.I.Kolesár využil na turistický výstup Na Riabu skalu. Mgr.A.Griščík zapojil žiakov M.Štefančíka, J.Dudáša, M.Júna do okresného kola v šachu. Žiaci E.Petruš, P.Kičina, D.Bodnár, D.Binda, M.Štefančík nás reprezentovali vo Večernom behu. B.Pasternáková obsadila 3.miesto. V novembri v rámci Kurzu Opatrovateľstvo a všeobecná jazyková príprava v nemeckom jazyku sa uskutočnili záverečné skúšky. Účastníci svoje poďakovanie vyjadrili listom.

V MATBOJi nás reprezentovali E.Čižmárová, T.Dovhun, L.Hovancová, V.Daňo, V.Kukla. Na 31.ročníku Horovovho Zemplína M.Karpáčová V kategórii IV.B obsadila 2.miesto. V Timravinej studničke A.Henčeková v próze získala 3.miesto. V olympiáde v slovenskom jazyku na krajskom kole v 2.kategórii nás reprezentovala L.Simová, v 3.kategórii K.Machalová, v anglickom jazyku V.Derkáčová, v nemeckom jazyku M.Macková. V Derkáčová v krajskom kole získala 3.miesto.

6.ročník Európskeho dňa rodičov a Deň otvorených dverí pripravili Mgr.A.Chocholová a Mgr.S.Baníková. ...A slovo bolo u Boha v tejto súťaži M.Karpáčová získala 2.miesto. Žiačku pripravila PhDr.J.Šafránová. Program rozvoja osobnosti s protidrogovým zameraním pripravila Mgr.M.Kováčová, koordinátorka protidrogovej prípravy. Školenie pre učiteľov s tabuľou IBIM uskutočnil Ing.M.Tovarňák. V deň Mikuláša sa uskutočnilo rozsvietenie jedličky a triedy navštívili zdravitnícke a sociálne zariadenia. Mgr.S.Knapčoková zorganizovala relaxačný pobyt na Zemplínskej Šírave. V tanečno-charitatívnom programe Bailando, ktoré zorganizovala Mgr. S. Kráľová zvíťazil pár Mgr.S.Knapčoková a Michal Štefančík.V okresnom kole v plávaní SŠ 50 m voľný spôsob žiak D.Bodnár sa umiestnil na 3.mieste. V krajskom kole súťaže za krásu slova K.Machalová obsadila 3.miesto. Pribinové poklady boli zastúpené družstvom v zložení A.Haľková, V.Daňo, L.Simová. V.Daňo sa umiestnil na 3.mieste. Deň narcisov podporila Mgr.Jana Doležiová. Do lesoochranárskej akcie Chráňte naše lesy sa zapojili naši žiaci pod vedením RNDr.O.Molčana.Ubytovaní v DM sa zúčastnili výletu do Červeného Kláštora, ktorý pripravila Mgr.Ľ.Ivancová. Na slávnostnom stretnutí žien pri príležitosti Dňa matiek sa zúčastnila V.Siváková. Anna Henčeková reprezentovala školu na Festivale drámy a umeleckého slova A.Duchnoviča. V závere roka žiaci navštívili Nemocnicu n.o. A.Leňa v Humennom, Hospic v Bardejovskej Novej Vsi, Detský domov v Remetských Hámroch.Asistent v akcii je súťaž,ktorú zabezpečila SZŠ Prešov. Žiakov zapojila do tejto súťaže Mgr.S.Baníková. Súťaž SČK podporovala Mgr.J.Doležiová. V mesiaci jún tretiaci absolvovali súvislú odbornú prax. V predposledný deň šk.roka sme navštívili filmové predstavenie Muzika. Zamestnanci školy absolvovali výlet do Aqacity Poprad.

Čítané 4424 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.