Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 28. október 2021
streda, 18 jún 2014 00:00

Súťaž v čitateľskej gramotnosti

Napísal(a)

Súčasná zmena obsahu predmetu slovenský jazyk a literatúra kladie dôraz nielen na tvorbu jazykových prejavov, ale aj na prácu s informáciami, na rozvoj kritického myslenia, na čitateľskú gramotnosť či schopnosť argumentovať.

Čitateľskej gramotnosti venujeme pozornosť nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry.

Aké sú schopnosti žiakov v tejto oblasti, si mali možnosť žiaci prvého ročníka otestovať v nultom ročníku súťaže v čitateľskej gramotnosti.

16. júna 2014 si záujemcovia vyskúšali svoju schopnosť súťažne v troch textoch. Každý bol z inej oblasti. Štúdia OCED PISA rozlišuje 4 základné situácie čítania. Žiaci si overili čítanie pre verejné účely, čítanie pre pracovné účely a čítanie pre vzdelávanie.

Víťazkou sa stala Nikola Demeková zo ZA 1.A

Účastníkom ďakujeme za odvahu a víťazke srdečne blahoželáme!

Čítané 6455 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.