Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 17. február 2020
piatok, 13 september 2019 10:53

Plán koordinátora čitateľskej gramotnosti v školskom roku 2019/2020

Napísal(a)

Plán aktivít na podporu čitateľskej gramotnosti


Aktivity podporujúce čitateľskú gramotnosť na našej škole sú navrhnuté v súlade s pedagogicko organizačnými pokynmi pre príslušný rok v kapitole 1.5.3 Predčitateľská a čitateľská gramotnosť do plánu koordinátora ČG na škole.

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje vo všetkých predmetoch.

Čitateľská gramotnosť(ČG) je komplexný súbor čitateľských zručností potrebných na efektívnu prácu s textom. Cieľom rozvíjania ČG je taký žiak/čitateľ, ktorý disponuje čitateľskými kompetenciami, ktoré mu umožňujú porozumieť rôznym druhom textu, schopnosť identifikovať, selektovať a zhodnotiť v texte obsiahnuté informácie vo vzťahu k riešeniu problému. Čitateľ je schopný čítať a spracovávať texty rozličných typov s obsahom z rozmanitých oblastí a to tak texty súvislé i nesúvisle.

Dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách.

Hlavným cieľom aktivít je podporovať vzťah ku knihe a k aktivitám podporujúcim čítanie literatúry, vecnej i umeleckej. Dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách.

Plán podujatí pre školský rok 2019/2020

  1. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti /ČG/ prierozovo vo všetkých predmetoch vyučovania, zvlášť v maturitných predmetoch jazykového zamerania.
  2. Zapojenie sa do 8. ročníka projektu Záložka do knihy spája stredné školy.
  3. Podpora Projektu medzinárodný deň školských knižníc.
  4. Zapojenie Sestričky do súťaže stredoškolských časopisov.
  5. Návšteva divadelného predstavenia v Prešove.
  6. Návšteva školskej knižnice pri našej škole a Vihorlatskej knižnice v Humennom.
  7. Súťaž v čitateľskej gramotnosti pre žiakov 1. ročníka.
  8. Zorganizovanie podujatia v spolupráci s Vihorlatskou knižnicou pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc – kvíz.
  9. Návšteva Vihorlatského múzeá s využitím zážitkového učenia na hodine literatúry. (Pre žiakov 2.ročníka)
  10. Návšteva podujatia na rozvoj ČG podľa ponuky inštitúcii v meste.

 

Čítané 472 krát
Viac z tejto kategórie: Súťaž v čitateľskej gramotnosti »
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.