Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 13. jún 2024
pondelok, 18 september 2017 07:19

Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS)

Napísal(a)

9. september je každoročne venovaný Medzinárodnému dňu povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS).

Pri tejto príležitosti sa na celom svete, Slovensko nevynímajúc, uskutočňujú aktivity, ktoré upriamujú pozornosť verejnosti na problematiku užívania alkoholu v tehotenstve. Pod skratkou FAS sa skrýva súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu u matky. Štatistiky hovoria, že viac ako 30% žien užíva v gravidite alkoholické nápoje. FAS má negatívny vplyv na rast a vývin dieťaťa v dôsledku podvýživy plodu, na CNS v zmysle mentálnej retardácie, abstinečných alkoholových príznakoch, porúch spánku, sústredenia, učenia, správania, intelektu i v oblasti vážnych telesných zmien a deformít.

Rizikovými faktormi sú:

  • neplánované tehotenstvo,
  • neschopnosť rozpoznať ranné tehotenstvo a pitie alkoholu v tom čase,
  • nedostatok znalostí o rizikách konzumácie alkoholu,
  • nízky vek matky
  • nízky socio–ekonomický status.


11.9. 2017 sme v spolupráci s RÚVZ v Humennom zorganizovali besedu pre žiakov 3. ročníkov, ktorá mala za cieľ zvýšiť zdravotné povedomie o tejto problematike a upozorniť na fakt, že alkohol nie je vhodný pre tehotné ženy a na to, ako je dôležité, aby sa ženy počas tehotenstva zdržali akéhokoľvek alkoholu a aby im na to prostredie, v ktorom žijú, vytváralo podmienky a podporovalo ich v tom odhodlaní.

Čítané 5188 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill